#******************* #** Language Orientation Property Component.Orientation:LTR #******************* # #***** AboutDialog ***** AboutDialog.Acknowledgement:Pateicības par programmām, paketēm vai klasēm... AboutDialog.Date:(Jūlijs 2007) AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' no The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) AboutDialog.Item2:WGet' no Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) AboutDialog.Item3:qflib' no Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) AboutDialog.Item4:ExtensionFileFilter.class' Bruno Dumon un līdzstrādnieki (http://pollo.sourceforge.net/) AboutDialog.Item5:Kā aizliegt datnes pārdēvēšanu datnes izvēlnē' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/) AboutDialog.Item6:Autoscrolling' - Java Swing pateicoties Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf) AboutDialog.Item7:Add ghosted drag images to your JTrees' - pateicoties Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html) AboutDialog.Item8:Novērsta nepatīkama java.prefs kļūda, ja jums nav administrātora pieejas' - pateicoties Walter Schatz AboutDialog.Java_Req:Java ir Sun Microsystems Inc. firmas zīme. JRE tiek distribūtēta pie Papildus Licences Nosacījumiem (Supplemental License Terms), kura atrodama uz http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html AboutDialog.Java_Req_One:Šis produkts iekļauj kodus licencētas RSA Security, Inc. AboutDialog.Java_Req_Two:Dažas programmatūras daļas ir IBM licencētas un pieejamas uz http\://oss.software.ibm.com/icu4j/ AboutDialog.Thanks:Arī pateicamies tiem, kuri publicēja noderīgu informāciju par java uz web... AboutDialog.Title:Par... AboutDialog.Title_One:Greenstone Bibliotekāra Interfeiss (GBI) AboutDialog.Title_Two:Greenstone Digitālā Bibliotēka, Waikato Universitāte AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2006 New Zealand Digital Library Project AboutDialog.Copyright_Two:Publicēts zem GPL. Vairāk skatīt LICENSE.txt. #*********************** # #***** Audit Table ***** AuditTable.File:Datne #*********************** # #***** Auto Filter ***** Autofilter.AND:UN Autofilter.Ascending:Pieaugošs Autofilter.Case_Sensitive:Sakritības Gadījums Autofilter.Custom_Filter:Uzlabots Autofilter.Descending:Dilstošs Autofilter.Filter_By_Value:Vienkāršs Autofilter.Name:Kolonnas Vārds Autofilter.None:Nekāds Autofilter.Operator:Nosacījums Autofilter.OR:VAI Autofilter.Order:Sakārtošana Autofilter.Order_Tooltip:Sakārtot sakrītošos elementus šādā secībā Autofilter.Remove:Noņemt Filtru Autofilter.Remove_Tooltip:Noņemt šo filtru no tabulas kolonnas Autofilter.Set:Uzdot Filtru Autofilter.Set_Tooltip:Pievienot šo filtru tabulas kolonnai Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrēt pēc {0} Autofilter.Title:Metadatu Autofiltrs Autofilter.eqeq:vienlīdzīgs Autofilter.!eq:does not equal Autofilter.<:is less than Autofilter.:is greater than Autofilter.>eq:is greater than or equal to Autofilter.^:starts with Autofilter.!^:does not start with Autofilter.$:ends with Autofilter.!$:does not end with Autofilter.?:contains Autofilter.!?:does not contain # # ******************************************************** # *************** Collection Design Module *************** # ******************************************************** # * The dictionary phrases used in the creation of the * # * Colection Design Module. Note that we still have * # * access to the format arguments (argument 32+) for * # * html formatting. * # ******************************************************** CDM.ArgumentConfiguration.Add:Pievienot CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:Arguments '{0}' prasa veselu skaitli,
bet ne vesels skaitlis var būt analizēts no {1}. CDM.ArgumentConfiguration.Custom_Header:Iestatīšana CDM.ArgumentConfiguration.Custom:Iestatīšanas Argumenti: CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:Kļūda Argumentos CDM.ArgumentConfiguration.Header:
Lūdzu konfigurēt argumentus priekš {0}.
CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Arguments '{0}' prasa vērtību, bet tā nav norādīta. CDM.ArgumentConfiguration.Remove:Noņemt CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentam '{0}' jābūt norādīta vērtība. CDM.ArgumentConfiguration.Title:Argumentu Konfigurēšana CDM.ClassifierManager.Add:Pievienot Klasifikatoru... CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Lietot norādīto klasifikatoru ar šo kolekciju CDM.ClassifierManager.Assigned:Pašlaik Piešķirtie Klasifikatori CDM.ClassifierManager.Classifier:Izvēlieties klsifikatoru, ko pievienot: CDM.ClassifierManager.Classifier_Tooltip:Klasifikatori pieejami lietošanai kolekcijā CDM.ClassifierManager.Classifier_Exists:Šis klasifikators ir jau nozīmēts šai kolekcijai. CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:klasifikators CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nespēju noteikt argumentus {0}\nklasifikatoram. Lūdzu pārliecinieties, ka klasifikators\nnodrošina -xml karodziņu, palaižot classinfo.pl skriptu\nlīdzīgi, ka skripta pluginfo.pl gadījumā,\nkā aprakstīts dokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1. CDM.ClassifierManager.Configure:Konfigurēt Klasifikatoru... CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Izvēlētā klasifikātora opciju maiņa CDM.ClassifierManager.Remove:Noņemt Klasifikatoru CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto klasifikatoru no saraksta CDM.ClassifierManager.Parsing.Message:Tiek ielādēta klasifikatoru informācija... CDM.ClassifierManager.Parsing.Title:Klasifikatoru Ielādēšana CDM.FormatManager.Add:Pievienot Formātu CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Izmantot specificēto formāta komandu ar kolekciju CDM.FormatManager.Assigned_Formats:Pašlaik Nozīmētās Formāta Komandas CDM.FormatManager.Editor:HTML Formāta Rinda CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Ievadiet formāta komandu šeit CDM.FormatManager.Enabled:Atļauts CDM.FormatManager.Feature:Izvēlēties Pazīmi CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Pazīme kuru formatēt CDM.FormatManager.Insert:Iespraust CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Iespraust izvēlēto mainīgo formāta komandā CDM.FormatManager.Part:Ietekmētā Komponente CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Izvēlētās pazīmes aspekts, ko formatēt CDM.FormatManager.Remove:Noņemt Formātu CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto formāta komandu no saraksta CDM.FormatManager.Replace:Nomainīt Formātu CDM.FormatManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto formāta komandu CDM.FormatManager.Variable:Mainīgie CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Mainīgie pieejami izmantošanai formāta komandā CDM.General.Access:Šai kolekcijai jābūt publiski pieejamai CDM.General.Browser_Title:Izvēlieties Attēlu CDM.General.Collection_Extra:Kolekcijas apraksts: CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:Kolekcijas satura un nodoma apraksts CDM.General.Collection_Name:Kolekcijas nosaukums: CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Kolekcijas nosaukums CDM.General.Email.Creator:Autora epasts CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Kolekcijas autora e-pasta adrese CDM.General.Email.Maintainer:Atbalstītāja epasts CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Kolekcijas atbalstītāja (apkalpotāja) e-patsta adrese CDM.General.Icon_Collection:URL uz 'Par' lapas ikonu: CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot kolekcijas 'Par' lapā CDM.General.Icon_Collection_Small:URL uz 'mājas' lapas ikonu: CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot bibliotēkas mājas lapā CDM.General.Image_Copy_Failed:Atgadījās kļūda, kura neļauj jūsu izvēlēto attēlu(s) nokopēt.\nLūdzu mēģiniet manuāli nokopēt attēlu(s):\n{0}\n uz jūsu kolekcijas:\n{1}\n images mapi CDM.General.Image_Filter:Attēli (gifs, jpgs un pngs) CDM.GUI.Classifiers:Pārlūkošanas Klasifikatori CDM.GUI.Design_Topics:Dezaina Sekcijas CDM.GUI.Formats:Formatizēšana CDM.GUI.General:Vispārīgi CDM.GUI.Indexes:Meklēšanas Indeksi CDM.GUI.MetadataSets:Metadatu Kopas CDM.GUI.Plugins:Dokumentu Spraudņi CDM.GUI.Root:CDM_ROOT CDM.GUI.SearchTypes:Meklēšanas Tipi CDM.GUI.Subcollections:Sadalījumu Indeksi CDM.GUI.SuperCollection:Starp-Kolekciju Meklēšana CDM.GUI.Translation:Teksta Tulkošana CDM.HelpButton:Dotā ekrāna palīgs CDM.HelpButton_Tooltip:Atvērt dotā ekrāna GBI palīgu CDM.IndexManager.Add_Index:Pievienot Indeksu CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Izveidot specifisku indeksu šai kolekcijai CDM.IndexManager.Allfields_Index:Pievienot kombinēto meklēšanu uz visiem indeksiem (visiem laukiem) CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Noklusējuma Indeks] CDM.IndexManager.Document:dokuments CDM.IndexManager.Index_Exists:Šis indeks esot jau bijis nozīmēts dotai kolekcijai. CDM.IndexManager.Index_Name:Indeksa Vārds: CDM.IndexManager.Index_Name_Tooltip:Unikāls nosaukums jaunam indeksam CDM.IndexManager.Indexes:Nozīmētie Indeksi CDM.IndexManager.Level:Līmenī: CDM.IndexManager.Level_Exists:Šis līmenis jau esot ticis nozīmēts dotai kolekcijai. CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Dokumenta līmenis uz kura veidot indeksu CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata:Pievienot Visu CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata_Tooltip:Izveidot atsevišķu indeksu katram atsevišķi pieejamam avotam, izmantojot avotu kā indeksa vārdu CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level:Pievienot Līmeni CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level_Tooltip:Izveidot indeksu uz norādīto līmeni CDM.IndexManager.MGPP.Current_Levels:Patreiz Nozīmētie Līmeņi CDM.IndexManager.MGPP.Indexes:Administrēt Indeksus CDM.IndexManager.MGPP.Level:Līmeņa Avots: CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name:Līmeņa Vārds: CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name_Tooltip:Unikāls vārds jauna līmeņa indeksam CDM.IndexManager.MGPP.Levels:Administrēt Līmeņus CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level:Noņemt Līmeni CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level_Tooltip:Noņemt izvēlētā līmeņa indeksu CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index:Nomainīt Indeksu CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto indeksu CDM.IndexManager.Paragraph:paragrāfs CDM.IndexManager.Remove_Index:Noņemt Indeksu CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Noņemt izvēlēto indeksu no saraksta CDM.IndexManager.Section:sekcija CDM.IndexManager.Set_Default:Uzdot Noklusējuma Indeksu CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto indeksu, kā indeksu pēc noklusējuma CDM.IndexManager.Source:Izveidot indeksu uz: CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Metadatu elementi uz kuriem izveidot indeksus CDM.LanguageManager.Add:Pievienot Valodu CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto valodu sarakstam CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Nozīmētās Valodas CDM.LanguageManager.Default_Language:Noklusējuma Valoda CDM.LanguageManager.Remove:Noņemt Valodu CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto valodu no saraksta CDM.LanguageManager.Selector:Valoda ko pievienot: CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Valoda uz kuras izveidot sadalījuma indeksu CDM.LanguageManager.Set_Default:Uzdot Noklusējumu CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto valodu kā noklusējumu CDM.MetadataSetManager.Add:Pievienot Metadatu Kopu... CDM.MetadataSetManager.Add_Tooltip:Pievienot kolekcijai jaunu metadatu kopu. CDM.MetadataSetManager.Edit:Rediģēt Metadatu Kopu... CDM.MetadataSetManager.Edit_Message:Metadatu kopas var būt rediģētas, izmantojot Greenstone Metadatu Kopu Redaktoru GEMS (Greenstone Editor for Metadata Sets).\nPalaidiet GEMS no Windows izmantojot \nStarts-->Greenstone Digitālās Bibliotēkas Programmatūra-->GEMS.\nNo Linux vai Mac palaist gems.sh no Greenstone instalācijas mapes ar nosaukumu gli. CDM.MetadataSetManager.Edit_Message_Title:Metadatu Kopu Rediģēšana CDM.MetadataSetManager.Edit_Tooltip:Rediģēt izvēlēto metadatu kopu. CDM.MetadataSetManager.Elements:Elementi izvēlētā Metadatu Kopā CDM.MetadataSetManager.Remove:Dzēst Metadatu Kopu CDM.MetadataSetManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto metadatu kopu no kolekcijas. CDM.MetadataSetManager.Sets:Pieejamās Metadatu Kopas CDM.MetadataSetManager.Chooser.Add:Pievienot CDM.Move.At_Bottom:Nevaru pārvietot {0} {1} zemāk, jo tas jau ir pašā saraksta apakšā. CDM.Move.At_Top:Nevaru pārvietot {0} {1} augstāk, jo tas jau ir pašā saraksta virsotnē. CDM.Move.Cannot:Nevaru pārvietot spraudni {0} zemāk, jo RecPlug un ArcPlug jāatrodas saraksta pašā apakšā. CDM.Move.Fixed:RecPlug un ArcPlug parasti ir nepieciešams būt pēdējiem un tādēļ ir fiksēti savā vietā.
Ja jums patiesi vajag mainīt viņu pozīcijas, tad lūdzu rediģējiet collect.cfg datni manuāli. CDM.Move.Move_Down:Pārvietot Zemāk CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu zemāk sarakstā CDM.Move.Move_Up:Pārvietot Augstāk CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu augstāk sarakstā CDM.Move.Title:Kļūda - Nevaru Pārvietot CDM.PlugInManager.Add:Pievienot Spraudni... CDM.PlugInManager.QuickAdd:Pievienot Spraudni CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Izmantot norādīto spraudni šajā kolekcijā CDM.PlugInManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Spraudņi CDM.PlugInManager.Configure:Konfigurēt Spraudni... CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Izmainīt opcijas izvēlētam spraudnim CDM.PlugInManager.Ignore:Nepievienot Spraudni CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nepievienot nevienu spraudni šai kolekcijai. CDM.PlugInManager.PlugIn:Izvēlieties spraudni ko pievienot: CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pieejamie spraudņi izmantošanai kolekcijā CDM.PlugInManager.PlugIn_Exists:Šis spraudnis jau esot pievienots šai kolekcijai. CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:spraudnis CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nevaru noteikt argumentus {0}\nspraudnim. Lūdzu pārliecinieties, ka spraudnis nodrošina\n -xml karodziņu, palaižot pluginfo.pl skriptu, kā aprakstīts\ndokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1. CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nav sagaidāms, ka kāds no spraudņiem šajā kolekcijā varētu apstrādāt datni “{0}”.Sekojošie spraudņi var būt izmantoti, lai apstrādātu šo datni. Jūs varat pievienot vienu tagad, izvēloties to, un nospiežot Pievienot pogu. (Jāpiezīmē, ka jūs varat jebkurā laikā izmainīt spraudņu sarakstu izmantojot “Dokumentu Spraudņi” no paneļa Dizains.) CDM.PlugInManager.Remove:Noņemt Spraudni CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto spraudni no saraksta CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Ieteicamie spraudņi datnei CDM.PlugInManager.Parsing.Message:Tiek ielādēta spraudņu informācija... CDM.PlugInManager.Parsing.Title:Ielādē Spraudņus CDM.SearchTypeManager.Add:Pievienot Meklēšnas Tipu CDM.SearchTypeManager.Add_Tooltip:Atļaut noteiktu meklēšanas tipu šajā kolekcijā CDM.SearchTypeManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Meklēšanas Tipi CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection:Indeksētājs: CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection_Tooltip:Izvēlieties indeksētāju, ko lietot ar šo kolekciju. CDM.SearchTypeManager.Enable:Atļaut Paplašinātās Meklēšanas CDM.SearchTypeManager.Remove:Dzēst Meklēšanas Tipu CDM.SearchTypeManager.Remove_Tooltip:Neatļaut izvēlēto meklēšanas tipu ar šo kolekciju CDM.SearchTypeManager.SearchType:Meklēšanas Tips CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection:Meklēšanas Tipi: CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection_Tooltip:Meklēšanas tipi pieejami izmantošanai ar šo kolekciju CDM.SubcollectionManager.Add:Pievienot Filtru CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto filtru kolekcijai CDM.SubcollectionManager.Assigned:Definētie Apkškolekciju Filtri CDM.SubcollectionManager.Exclude:Izslēgt CDM.SubcollectionManager.Flags:Uzdodamais karodziņš pie sakritības CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Karodziņu regulārā izteiksme, kura izmantojama pie sakritības (piem. "i" reģistrnejūtīgai sakritībai) CDM.SubcollectionManager.Include:Iekļaut CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ko mēs darām ar datnēm, kuras sakrīt? CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Nozīmēt Valodas CDM.SubcollectionManager.Match:Sakritības regulārā izteiksme: CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:Regulārā izteiksme, kura definē dokumentus apakškolekcijā CDM.SubcollectionManager.Name:Apakškolekcijas filtra vārds: CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Jaunā apakškolekcijas filtra nosaukums CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Šī iespēja patreiz ir aizliegta, jo jūs operējat {0-Current Mode} režīmā. Tas ir tikai pieejams {1-Systems} un {2-Expert} režīmos. Lietojiet Datne->Iestatījumi, lai izmainītu operēšanas režīmus. CDM.SubcollectionManager.Remove:Noņemt Filtru CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto filtru no saraksta CDM.SubcollectionManager.Replace:Aizvietot Filtru CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Aizvietot un aktualizēt izvēlētā filtra detaļas CDM.SubcollectionManager.Source:Dokumenta atribūts pēc kura jāsakrīt: CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Dokumenta atribūts pēc kura filtrēt CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Definēt Filtrus CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Nozīmēt Sadalījumus CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Pieviento Sadalījumu CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Pievienot norādīto sadalījumu šai kolekcijai CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Noklusējuma Sadalījums] CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName:Sadalījuma Vārds: CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName_Tooltip:Jaunā sadalījuma nosaukums CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Noņemt Sadalījumu CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Izdzēst izvēlēto sadalījumu no šīs kolekcijas CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Aizvietot Sadalījumu CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Azvietot izvēlēto sadalījumu CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Uzdot Noklusējumu CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Uzdot izvēlēto sadalījumu būt pēc noklusējuma CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Veidot sadalījumu uz: CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Apakškolekcijas filtri uz kuriem veidot sadalījumu CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Nozīmētie Apakškolekcijas Sadalījumi CDM.TranslationManager.Add:Pievienot Tulkojumu CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Pievienot specificēto tulkojumu kolekcijai CDM.TranslationManager.Affected_Features:Pazīmes CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Nozīmētie Tulkojumi CDM.TranslationManager.Default_Text:Sākotnējs Teksta Fragments CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Teksta Fragments CDM.TranslationManager.Language:Tulkojuma valoda: CDM.TranslationManager.Language_Column:Valoda CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Valoda uz kuru tiek tulkots CDM.TranslationManager.Remove:Noņemt Tulkojumu CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Izdzēst izvēlēto tulkojumu no kolekcijas CDM.TranslationManager.Replace:Aizvietot Tulkojumu CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt (aizvietot) izvēlēto tulkojumu CDM.TranslationManager.Translation:Iztulkotais Teksts CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Iztulkota teksta rindu ievadiet šeit #******************* # #***** Collection ***** Collection.Collection:Kolekcija Collection.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlētās datnes un mapes Collection.Filter_Tooltip:Ierobežot datņu atrādīšanu datņu kokā Collection.New_Folder_Tooltip:Izveidot jaunu mapi Collection.No_Collection:Nav Kolekcijas Collection.No_Collection_Loaded:Nav ielādētas kolekcijas Collection.Stop:Stop Collection.Stop_Tooltip:Pārtraukt datņu kopēšanu Collection.Workspace:Darbatelpa #********************** # #***** CollectionBuilt ***** CollectionBuilt.Message:Kolekcija esot izveidota un ir gatava priekšskatījumam. CollectionBuilt.Title:Kolekcijas Izveidošanas Rezultāts #*************************** # #***** CollectionManager ***** CollectionManager.Build_Cancelled:Kolekcijas veidošana tikusi anulēta. CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Atgadījusies kļūda un kolekcija nevar būt izveidota. CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Kolekcija nevar tikt radīta dēļ:\n{0-Error message} CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Kolekcija nevar tikt veidota no jauna, jo nevaru izdzēst vecās indeksa datnes.\n Lūdzu pārbaudiet, ka Greenstone vai cita programma neizmanto šīs datnes,\n un mēģiniet vēlreiz. CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vecās indeksa datnes nevar tikt izdzēstas, tāpēc importēšana pārtraukta. CollectionManager.Cannot_Open:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta. CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta jo:\n{1-Error message} CollectionManager.Creating_New:Jaunas kolekcijas radīšana. CollectionManager.Log_Created:Log mape izveidota. CollectionManager.Loading_Collection:Kolekcijas ielādēšana CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Kolekcijas ielādēšana, lūdzu uzgaidiet... CollectionManager.Loading_Successful:Ielādētā kolekcija {0}. CollectionManager.Missing_Config:Šai kolekcijai nav pareiza collect.cfg datne CollectionManager.Not_Col_File:{0}' neesot Bibliotekāra Interfeisa Kolekcijas Datne (.col) CollectionManager.No_Config_File:Datne collect.cfg netika radīta ar mkcol.pl. CollectionManager.Preview_Ready_Failed:Atgadījās kļūda, kura neļauj, lai kolekcija tiktu priekšskatīta. CollectionManager.Preview_Ready_Title:Kolekcijas Priekšskatījuma Stāvoklis. CollectionManager.Session_Ready:Kolekcija {0} gatava izmantošanai. CollectionManager.Build_Not_Moved:Veidošanas direktorijs (ar nosaukumu 'building') nevar tikt pārvietots. CollectionManager.Index_Not_Deleted:Index direktorijs nevar tikt izdzēsts. CollectionManager.Install_Exception:Kolekcijas uzstādīšanas laikā konstatēta problēma:\n{0}\nIespējamais cēlonis ir Windows #***************************** # #***** CollectionPopupMenu ***** CollectionPopupMenu.Delete:Izdzēst CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Jauns fiktīvs dokuments CollectionPopupMenu.New_Folder:Jauna mape CollectionPopupMenu.Rename:Pārdēvēt CollectionPopupMenu.Replace:Aizvietot #******************************* # #***** CreatePane ***** CreatePane.Build:Veidošanas Opcijas CreatePane.Build_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas indeksācijas un klasifikācijas stadijā CreatePane.Build_Collection:Veidot Kolekciju CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Sākt kolekcijas formēšanas procesu CreatePane.Build_Progress:Veidošanas Progress CreatePane.Cancel_Build:Atcelt Veidot CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Pārtraukt kolekcijas formēšanas procesu CreatePane.Full_Build:Pilnīga Pārveidošana CreatePane.Full_Build_Tooltip:Pilnīgi pārveidot kolekciju no jauna CreatePane.Import:Importa Opcijas CreatePane.Import_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas datņu convertācijas un metadatu piešķiršanas stadijā CreatePane.Import_Progress:Importa Progress CreatePane.Incremental_Build:Inkrementālā Veidošana CreatePane.Incremental_Build_Tooltip:Ātrāk, par cik, tikai daļa no visa nepieciešamā kolekcijas veidošanas procesa tiek veikta. CreatePane.Log:Paziņojumu Log CreatePane.Log_Tooltip:Skatīt izvadu no iepriekšējiem kolekcijas formēšanas mēģinājumiem CreatePane.Mode_All:all CreatePane.Options:Opciju Grupas CreatePane.Options_Title:Kolekcijas Importa & Veidošanas Opcijas CreatePane.Preview_Collection:Priekšskatīt Kolekciju CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Priekšskatīt izveidotu kolekciju #********************** # #***** Dates ***** Dates.Mon:Pirmdiena Dates.Tue:Otrdiena Dates.Wed:Trešdiena Dates.Thu:Ceturtdiena Dates.Fri:Piektdiena Dates.Sat:Sestdiena Dates.Sun:Svētdiena Dates.Jan:Janvāris Dates.Feb:Ferbruāris Dates.Mar:Marts Dates.Apr:Aprīlis Dates.May:Maijs Dates.Jun:Jūnijs Dates.Jul:Jūlijs Dates.Aug:Augusts Dates.Sep:Septembris Dates.Oct:Oktobris Dates.Nov:Novembris Dates.Dec:Decembris #********************** # #***** Delete Collection Prompt ***** DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Izvēlētās kolekcijas detaļas DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Pieejamas kolekcijas DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Lūdzu atzīmējiet rūtiņu, lai apstiprinātu kolekcijas izdzēšanu. DeleteCollectionPrompt.Delete:Izdzēst DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kolekciju DeleteCollectionPrompt.Details:Veidotājs - {0}\nAtbalstītājs - {1}\nApraksts\n{2} DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Kolekcija nevar būt pilnīgi izdzēsta. DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Izdzēšana Neizdevās! DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nav izvēlēta kolekcija. DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Kolekcija tikusi izdzēsta. DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Izdzēšana Pabeigta! DeleteCollectionPrompt.Title:Kolekcijas Izdzēšana #********************** # #***** DirectoryLevelMetadata ***** DirectoryLevelMetadata.Message:Jūs taisāties piešķirt 'mapes līmeņa' metadatus izvēlētai mapei (vai mapēm). Šos metadatus automātiski pārmantos visas datnes un mapes šajā mapē. Turklāt šie metadata nevar būt vienkārši noņemti, bet tikai aizvietoti. Lai turpinātu šo darbību nospiediet 'OK'. DirectoryLevelMetadata.Title:Par mapes līmeņa metadatu pievienošanu #******************** # #***** EnrichPane ***** EnrichPane.AutoMessage:Šis elements, {0}, pieder Greenstone metadatu kopai. Šī kopa reprezentē metadatus, kuri parasti var būt izvilkti automātiski. Lai pārbaudītu, kādi {0} metadati var tikt izvilkti, radiet kolekciju izmantojot 'Radīt' paneli. EnrichPane.ExistingValues:Esošās {0} vērtības EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Šie metadati ir pārmantoti no mapes virs tās, un nevar būt rediģēti. EnrichPane.No_File:Nav Izvēlētas Datnes EnrichPane.No_Metadata:Nav Pieejami Metadati EnrichPane.No_Metadata_Element:Nav Metadatu Elements Izvēlēts EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Šī metadatu daļa neattiecas tikai uz šo datni, tāpēc nevar būt rediģēta. EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Vērtība, ko piešķirt izvēlētam metadatu elementam EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Vērtība, kura piešķirta izvēlētam metadatu elementam #*********************** # #****** ExplodeMetadataPrompt ******* ExplodeMetadataPrompt.Explode:Sadalīt ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Sadalīt metadatu datni ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Sadalot šo metadatu datni tiks producēti individuāli ieraksti ar rediģējamiem metadatiem. Šis ir neatgriežams process un kolekcijas originālā metadatu datne tiks izdzēsta. ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Sadalīšana Neizdevās. ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Datubāze {0} nevar būt sadalīta. ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Dotā datne nav sadalāma. ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Datubāze {0} sekmīgi sadalīta. ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Sadalīšana Pabeigta. ExplodeMetadataPrompt.Title:Sadalīt Metadatu Datubāzi #*********************** # #****** WriteCDImagePrompt ******* WriteCDImagePrompt.CD_Name:CD/DVD vārds WriteCDImagePrompt.Export:Rakstīt CD/DVD attēlu WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Rakstīt izvēlētās kolekcijas, kā Windows CD/DVD Attēlus WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Kolekcijas ({0}) nevarēja būt eksportētas. WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās WriteCDImagePrompt.Instructions:Vienas vai vairāku kolekciju eksports uz pašinstalējošos Windows CD/DVD (kaut arī tas darbojas uz jebkuras platformas, CD/DVD, kas tiek radīts, palaižas tikai zem Windows). WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Datņu kopēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku... WriteCDImagePrompt.Size_Label:Novērtētais izmērs: WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Kolekcijas ({0}) esot tikušas eksportētas. WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts WriteCDImagePrompt.Title:Kolekcijas Eksports uz CD/DVD #************************ # #****** ExportAsPrompt ******* ExportAsPrompt.Export_Name:Eksporta mapes nosaukums ExportAsPrompt.Export:Eksportēt kolekciju(as) ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Eksportēt izvēlētās kolekcijas uz noteiktu mapi un izvēlētā formātā ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Kolekcija, {0}, nevar būt eksportēta. ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- nevar būt eksportētas. ExportAsPrompt.Failed_Details:Skatīt {1} sīkāk ExportAsPrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās ExportAsPrompt.Instructions:Eksportēt vienu vai vairākas kolekcijas izvēlētā formātā uz noteiktu mapi ExportAsPrompt.Progress_Label:Datnes tiek eksportētas. Tas var aizņemt zināmu laiku... ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Kolekcija, {0}, esot tikusi eksportēta. ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- esot tikušas eksportētas. ExportAsPrompt.Successful_Details:Datnes eksportētas uz: {1} ExportAsPrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts ExportAsPrompt.Title:Eksportēt Kolekcijas ExportAsPrompt.SaveAs:Eksportēt uz ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Izvēlieties formātu uz kuru jūs vēlaties eksportēt #************************ # #*****ExternalCollectionPrompt******** ExternalCollectionPrompt.NewMDS:Radīt jaunu, tukšu metadatu kopu. ExternalCollectionPrompt.ExistingMDS:Izvēlieties vienu vai vairākas metadatu kopas ExternalCollectionPrompt.Title:Ielādēt āreju kolekciju ExternalCollectionPrompt.Instructions_1:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jūs tiksiet aicināti izvēlēties vienu vai vairākas metadatu kopas, kuras izmantot ar doto kolekciju. Eksistējošie metadati tiks importēti izvēlētajā(s) metadatau kopā(s). Originālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak. ExternalCollectionPrompt.Instructions_2:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jums nepieciešams pievienot metadatu kopu šai kolekcijai. Jūs varat radīt jaunu tukšu metadatu kopu, kurai visi atrastie metadatu elementi kolekcijā tiks automātiski pievienoti. Alternatīvi, jūs varat izvēlēties eksistējošas metadatu kopas, un elementi no kolekcijas tiks apvienoti vai pievienoti jau esošiem elementiem šajās kopās. Oriģinālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak. #**************************************** # #***** Inherited Metadata ***** ExtractedMetadata.Message:Izvēletā datne vai mape satur izvilktus metadatus, bet patreiz tie ir neredzami. Lai redzētu izvilktus metadatus, dodieties uz "[D]atne" izvēlni un izvēlieties "[I]estatījumi". "Vispārīgi" rekvizītu lapā izvēlieties "Skatīt Izvilktus Metadatus", tad nospiežiet "[O]k". ExtractedMetadata.Title:Šī Datne/Mape satur Neredzamus Izvilktus Metadatus # #***** FileActions ***** FileActions.Calculating_Size:Tiek kalkulēts izvēlēto datņu kopējais izmērs FileActions.Copying:Kopēju {0} FileActions.Could_Not_Delete:Nevaru izdzēst {0} FileActions.Cyclic_Path:Nevaru kopēt {0}: adresētā mape ir avota mapes apakšmape. FileActions.Deleting:Izdzēšu {0} FileActions.Directories_Selected:{0} izvēlētām mapēm FileActions.Directory_Selected:1 izvēlētai mapei FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Datne '{0}' jau eksistē. FileActions.File_Already_Exists_Message:{0}\nDatne ar nosaukumu, kas parādīta augstāk jau eksistē\nun par spīti jūsu iepriekšējai izvēlei Bibliotekāra Interfeiss\nnevar to pārrakstīt. Lūdzu pārbaudiet vai datne ir rakstīt atļauta. FileActions.File_Already_Exists_Title:Kļūda - Datne Jau Eksistē. FileActions.File_And_Directories_Selected:1 datnei un {0} izvēlētām mapēm FileActions.File_And_Directory_Selected:izvēlētai 1 datnei un 1 mapei FileActions.File_Create_Error:Datne {0} nevar tikt radīta. FileActions.Folder_Create_Error:Mape {0} nevar tikt radīta. FileActions.File_Exists:{0} jau eksistē saņēmējmapē. Pārrakstī to? FileActions.File_Move_Error_Message:Nevaru pārvietot {0} uz\n{1}. FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt izdzēsta. \nLūdzu pārbaudiet, ka jums šī datne nav FileActions.File_Not_Deleted_Title:Kļūda - Datne nav Izdzēsta. FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt atrasta. Līdz ar datņu skata\natjaunošanu, lūdzu pārbaudiet, ka datne vēl eksistē. FileActions.File_Not_Found_Title:Kļūda - Datne nav atrasta. FileActions.File_Selected:1 izvēlētai datnei FileActions.Files_And_Directory_Selected:izvēlētām {0} datnēm un 1 mapei FileActions.Files_Selected:{0} izvēlētām datnēm FileActions.Folder_Already_Exists:Mape ar nosaukumu '{0}' tiek jau lietota. Nevaru radīt mapi. FileActions.Increase_Depth:Palielināt Dziļumu par 1 FileActions.Insufficient_Space_Message:Darbība ar datni neizdevās, jo nepietiek vietas\nuz diska. Lai sekmīgi nokopētu datni jums turmāk\nnepieciešams: {0} FileActions.Insufficient_Space_Title:Kļūda - Nepietiek Vietas FileActions.Moving:Pārvietoju {0} FileActions.No_Activity:Nav pieprasītas darbības FileActions.Possible_Cyclic_Path:{1} ir {0} mapes dziļumā un var būt rekursīvs ceļš? Vai datņu darbību turpināt? FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Nevaru nolasīt {0}. FileActions.Read_Only:Datnes no darbatelpas ir tikai lasāmas un navar būt izdzēstas. FileActions.Replacing:Aizvieto {0} FileActions.Selected:izvēlētām {0} datnēm un {1} mapēm FileActions.Unknown_File_Error_Message:Lai gan nebija kļūda reportēta datnes darbības\nlaikā, gala pārbaude parāda, ka\nkopijas datne nav tā pati kā avota datne. Tā cēlonis\nnav zināms. Lūdzu pārbaudiet jūsu disku un atjaunojiet\njūsu instalēto JVM. FileActions.Unknown_File_Error_Title:Kļūda - Nezināma Datnes Kļūda FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Bibliotekāra Interfeisam nav atļaujas rakstīt\n{0}\nLūdzu pārbaudiet datnes atļaujas atribūtus. FileActions.Write_Not_Permitted_Title:Kļūda - Nepareizas Datnes Atļaujas FileActions.Yes_To_All:Jā uz Visiem #************************ # #******* File Associations dialog ********** FileAssociationDialog.Add:Pievienot FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu šā tipa datni FileAssociationDialog.Batch_File:Pakešdatnes FileAssociationDialog.Browse:Pārlūkot FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties lietojumprogrammu, ko izmantot no jūsu datņutelpas FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Jūsu lietojumprogrammas pārlūkošana patreiz ir aizliegta priekš MacOS FileAssociationDialog.Browse_Title:Izvēlieties Lietojumprogrammu FileAssociationDialog.Close:Aizvērt FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Aizveriet šo dialogu un atgriezieties uz galveno logu FileAssociationDialog.Command:Palaišanas komanda: FileAssociationDialog.Command_File:Komanddatnes FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Ievadiet komandu ar kuru palaist lietojumprogrammu FileAssociationDialog.Details:Jaunās Datnes Asociācijas Detaļas FileAssociationDialog.Executable_File:Izpildāmās datnes FileAssociationDialog.Existing_Associations:Aktuālās Datnes Asociācijas FileAssociationDialog.Extension:Datnēm kas beidzas ar: FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Skatāmo datņu datnes paplašinājums FileAssociationDialog.Instructions:Izmantojiet šo dialogu, lai uzstādītu, kādas ārējās programmas tiks lietotas skatot noteiktu datnes-tipu, un kāda komanda tiks nosūtīta, lai palaistu šo programmu.\nLai pievienotu jaunu datnes-tipu, ievadiet tās paplašinājumu lauciņā 'Datnēm kas beidzas ar'. Lai pievienotu vai modificētu palaišanas komandu, ievadiet jaunu komandu lodziņā 'Palaišanas Komanda' vai noklikšķiniet 'Pārlūkot', ja vēlaties meklēt datņu sistēmā attiecīgo programmu. Izmantojiet formātu '%1', lai indicētu vietu, kur vajadzētu tikt iespraustam datnes nosaukumam atveramai datnei, piemēram, "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' tiks pievienots komandas galā, ja netiks specificēts citādi.\nMacOS lietotājiem vienmēr vispirms jāmēģina specifisko mac komandu "open [-a ] %1". FileAssociationDialog.Table.Command:Komanda FileAssociationDialog.Table.Extension:Paplašinājums FileAssociationDialog.Title:Rediģēt Datnes Asociācijas FileAssociationDialog.Remove:Noņemt FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Izdzēst patreiz izvēlēto asociāciju no eksistējošo asociāciju saraksta FileAssociationDialog.Replace:Aizvietot FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Aizvietot patreiz izvēlēto asociāciju ar jaunām asociācijas detaļām #******************* # #******Filter*************** Filter.0:HTM & HTML Filter.1:XML Filter.2:Teksta Datnes Filter.3:Attēli Filter.All_Files:Visas Datnes Filter.Filter_Tree:Parādīt Datnes Filter.Invalid_Pattern:Šablonu, ko jūs esat ievadījuši datņu filtrācijai, ir nederīgs.
Lūdzu mēģiniet vēlreiz, izmantojot regulāras izteiksmes sintaksi un ar
* norādot aizstājējzīmi.
#*********************** # #***** GAuthenticator ***** GAuthenticator.Password:Parole: GAuthenticator.Password_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu paroli GAuthenticator.Title:Parole ir Nepieciešama. GAuthenticator.Username:Lietotāja Vārds: GAuthenticator.Username_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu lietotājvārdu #************************** # #***** General Messages ***** # 0 - A String representing the name and method of the class in question. General.Apply:Lietot General.Apply_Tooltip:Pielietot patreizējos uzstatījumus, bet neiziet no dialoga General.Browse:Pārlūkot... General.Cancel:Atcelt General.Cancel_Tooltip:Atcelt izmaiņas (neatsauks jebkuru jau pielietotu izmaiņu) General.Close:Aizvērt General.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu General.Edit:Rediģēt Vērtību General.Error:Kļūda General.No:Nē General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nIevērojiet, ka Bibliotekāra Interfeiss ir ticis attīstīts un testēts ar Java no Sun Microsystems. General.OK:OK General.OK_Tooltip:Akceptēt patreizējos iestatījumus un iziet no dialoga General.Open:Atvērt General.Outstanding_Processes:Bibliotekāra Interfeiss nevar pilnīgi beigt darbu, kamēr visas programmas
startētas ar Bibliotekāra Interfeisu arī nav pabeigtas. General.Outstanding_Processes_Title:Gaidošs lai Izietu General.Pure_Cancel_Tooltip:Pārtraukt šo darbību (izmaiņas netiks veiktas) General.Review_Output:Lūdzu pārlūkojiet izvadu zemāk: General.Usage:Lietošana: {0} \nVisi parametri ir neobligāti, bet Bibliotekāra Interfeiss var nojukt darbā, ja -gsdl un -library nav uzstādīti.\n -gsdl : Norāda ceļu uz gsdl\n - library : Ceļu uz cgi-bin\n -mozilla : Norāda ceļu uz mozilla\n -mirror : Atļauj web-mirroring kontroles\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n debug : Atļauj kļūdu paziņojumus\n -no_load : Neielādēt iepriekš atvērtu kolekciju\n -load : Ielādēt norādīto kolekciju General.View:Jaunā Vērtība General.Warning:Brīdinājums General.Yes:Jā #**************************** # #***** GShell ***** GShell.BadArgument:Arguments {0} ir nepareizs. GShell.BadArgumentValue:Argumeta {0} vērtība ir nepareiza. GShell.BadPluginOptions:Nepareiz arguments nodots spraudnim {0}. GShell.BadClassifierOptions:Sastapts slikts arguments klasifikatorā {0}. GShell.Build.Auxilary:Palīgdatņu radīšana un apstrāde... GShell.Build.BuildBegun1:************** Veidošana Uzsākta ************** GShell.Build.BuildCancelled:************** Anulēts ************** GShell.Build.BuildComplete1:************** Veidošana Pabeigta ************** GShell.Build.CompressText:Teksta Saspiešana... GShell.Build.Index:Indeksa radīšana bāzējoties uz {0-index source and level}... GShell.Build.InfoDatabase:Informācijas datu bāzes radīšana... GShell.Build.Phind:Klasifikatora Phind ģenerēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku... GShell.Command:Komanda GShell.Failure:Komanda izpildījās nesekmīgi. GShell.Import.FileNotProcessed:Datne {0-target file path} bija atpazīta, bet nevarēja tikt apstrādāta ar kādu no spraudņiem (plugin). GShell.Import.FileNotRecognised:Datne {0-target file path} nebija atpazīta ne ar vienu spraudni. GShell.Import.FileProcessing:Datne {0-target file path} tiek apstrādāta ar {1-plugin name}. GShell.Import.FileProcessingError:Datnes {0-target file path} apstrādes process sadūrās ar kļūdu. GShell.Import.ImportBegun1:************** Imports Sācies ************** GShell.Import.ImportComplete1:************** Imports Pabeigts ************** GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered} dokumenti bija izskatīti apstrādei: GShell.Import.ImportComplete2.1:1 dokuments bija izskatīts apstrādei: GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} dokumenti bija apstrādāti un iekļauti kolekcijā. GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 dokuments bija apstrādāts un iekļauts kolekcijā. GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} bija atturēti no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli). GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 bija atturēts no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli). GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} bija neatpazīti. GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 bija neatpazīts. GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} bija noraidīti. GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 bija noraidīts. GShell.Import.ImportComplete3:\n GShell.Parsing_Metadata_Complete:Arhivētu metadatu izvilkšana pabeigta. GShell.Parsing_Metadata_Start:Jaunu metadatu izvilkšana no arhīvu datnēm. GShell.Success:Komanda pabeigta. #********************* # #***** GUI ***** # Currently Enabled and Disabled display the same text but in different # colours. If necessary this can be changed. GUI.Create:Radīt GUI.Create_Tooltip:Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone GUI.Design:Dizains GUI.Design_Tooltip:Jūsu kolekcijas funkcionalitātes un izskata dizains GUI.Download:Lejupielāde GUI.Download_Tooltip:Lejupielādēt resursus no Interneta jūsu kolekcijai GUI.Enrich:Pagātināt GUI.Enrich_Tooltip:Nozīmēt metadatus datnēm jūsu kolekcijā GUI.Gather:Uzkrāt GUI.Gather_Tooltip:Izvēlēties datnes, kuras iekļaut jūsu kolekcijā #*************** # #***** HELP ***** Help.Contents:Saturs Help.Title:Bibliotekāra Interfeisa Palīga Lappuses #**************************** # #***** Invalid Metadata ****** InvalidMetadata.Message:Šis metadatu elements ir ierobežots ar iepriekšdefinētu vērtību kopu. Lūdzu izvēlēties vienu no eksistējošām vērtībām. InvalidMetadata.Title:Nepareizi Metadati #*************************** # #***** LockFileDialog ***** LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nepārtvert slēdzejdatnes kontroli (kolekcija netiks atvērta) LockFileDialog.Date:Datējums LockFileDialog.Error:error LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Slēdzējdatnes (lock file) klātbūtne norāda uz to, ka kolekcija ir jau atvērta. LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Vai jūs gribat 'pārtvert' slēdzējdatnes kontroli? LockFileDialog.Machine:Kur LockFileDialog.Name:Nosaukums LockFileDialog.OK_Tooltip:Pārtvert slēdzējdatnes kontroli LockFileDialog.Title:Slēdzējdatne Atklāta LockFileDialog.User:Kurš #******************** # #*****MappingPrompt ********** MappingPrompt.File:Mape MappingPrompt.Map:Radīt Īsinājumikonu MappingPrompt.Name:Nosaukums MappingPrompt.Title:Uzdot Mapes Īsinājumikonu MappingPrompt.Unmap:Noņemt Īsinājumikonu #******************* # #***** Menu Options ***** Menu.Collapse:Aizvērt Mapi Menu.Edit:Rediģēt Menu.Edit_Copy:Kopēt ({0}-c) Menu.Edit_Cut:Izgriezt ({0}-x) Menu.Edit_Paste:Ielīmēt ({0}-v) Menu.Expand:Atvērt Mapi Menu.Explode_Metadata_Database:Sadalīt metadatu datu bāzi Menu.File:Datne Menu.File_Associations:Datnes Asociācijas... Menu.File_CDimage:Ierakstīt CD/DVD attēlu... Menu.File_Close:Aizvērt Menu.File_Delete:Izdzēst... Menu.File_Exit:Iziet Menu.File_ExportAs:Eksportēt... Menu.File_New:Jauns... Menu.File_Open:Atvērt... Menu.File_Options:Iestatījumi... Menu.File_Save:Saglabāt Menu.Help:Palīgs Menu.Help_About:Par... Menu.Metadata_View:Nozīmētie metadati {0} Menu.Open_Externally:Atvērt ar ārējo programmu #******************** # #***** MetaAudit ***** MetaAudit.Close:Aizvērt MetaAudit.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu MetaAudit.Title:Visi Metadati #********************* # #***** Metadata ***** Metadata.Element:Elements Metadata.Value:Vērtība MetadataSet.Files:Metadatu Kopas Datnes #********************************************* # #******** MetadataImportMappingPrompt ********* MIMP.Add:Pievienot MIMP.Add_Tooltip:Pievienot metadatu elementu atlasītai kopai MIMP.Ignore:Ignorēt MIMP.Ignore_Tooltip:Ignorēt šo metadatu elementu MIMP.Instructions:Metadatu elements {0} nevar būt automātiski importēts kolekcijā. Izvēlieties metadatu kopu un sekojoši:\n(1) nospiediet 'Pievienot', lai pievienotu metadatus šai kopai (pie nosacījuma, ja kopā jau nēesot metadatu {0}), vai\n(2) izvēlieties elementu un nospiediet 'Iekļaut', lai importētu {0} metadatus šajā elementā, vai\n(3) ignorējiet šo metadatu elementu. MIMP.Merge:Iekļaut MIMP.Merge_Tooltip:Iekļaut metadatu elelementu specificētā elementā izvēlētā kopā MIMP.Source_Element:Avota metadatu elements: MIMP.Target_Element:Mērķa metadatu elements: MIMP.Target_Set:Mērķa metadatu kopa: MIMP.Title:Nepiecešama Iekļaušanas Darbība. #***************************** # #***** Mirroring ***** Mirroring.ClearCache:Iztīrīt Kešu Mirroring.ClearCache_Tooltip:Izdzēst visas lejupielādētas datnes Mirroring.Download:Lejupielāde Mirroring.Download_Tooltip:Sākt jaunu lejupielādes uzdevumu Mirroring.Download_Controls:Lejupielādes Uzstatījumi Mirroring.Download_Depth:Lejupielādes Dziļums: Mirroring.Download_Depth.Zero:Nulle Mirroring.Download_Depth.Unlimited:Neierobežots Mirroring.Download_Depth_Tooltip:Cik daudz hipersaites dziļumā iet lejupielādējot Mirroring.Download_OnlyHTML:Lejupielādēt tikai HTML datnes (ignorēt asociētās datnes,piem., attēlus un stila lapas) Mirroring.DownloadJob.Close:Aizvērt Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Noņemt šo uzdevumu no saraksta, apstādinot to, ja tas patreiz izpildās Mirroring.DownloadJob.Downloading:{0} lejupielāde Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Lejupielāde pabeigta Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Lejupielāde apstādināta Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Lejupielāde ir progresā Mirroring.DownloadJob.Log:Skatīt Log Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Skatīt detalizētāk par šo lejupielādi Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauze Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauzēt šo lejupielādi Mirroring.DownloadJob.Resume:Atsākt Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Atsākt šo lejupielādi Mirroring.DownloadJob.Status:Lejupielādēti {0} no {1} datnēm ({2} brīdinājumi, {3} kļūdas) Mirroring.DownloadJob.Waiting:Gaida lai sāktu Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Gaida uz lietotāja darbību Mirroring.Higher_Directories:Tikai atspoguļot datnes zem šā URL Mirroring.Invalid_URL:Ievadītais URL nav pareizs. Lūdzu izlabojiet. Mirroring.Invalid_URL_Title:Nepareizs URL Mirroring.Preferences:Iestatījumi... Mirroring.Preferences_Tooltip:Atļaut starpnieku (proxy) un/vai rediģēt starpnieka iestatījumus Mirroring.Same_Host:Tikai atspoguļot datnes šajā pašā vietnē Mirroring.Source_URL:Avota URL: Mirroring.Source_URL_Tooltip:Lejupielādes URL #********************* # #***** Missing EXEC ***** MissingEXEC.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet redzēt jūsu jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jūs nenorādīsiet ceļu uz Greenstone Bibliotekāra Webserveri. Jūs to varat tagad ievadīt teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz Iestatījumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadījumā, "library" visu pārejo web serveru gadījumos (piem., Apache)). MissingEXEC.Title:Iztrūkst Greenstone Bibliotēkas Adrese #***** Missing EXEC_GS3 ***** MissingEXEC_GS3.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet redzēt jūsu jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jūs nenorādīsiet ceļu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojošos Tomcat Webserverī. Jūs to varat tagad ievadīt teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk, aizejot uz Iestatījumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/greenstone3. MissingEXEC_GS3.Title:Iztrūkst Greenstone 3 Bibliotēkas Adrese #***** Missing GLIServer ***** MissingGLIServer.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet strādāt ar kolekcijām, izmantojot Bibliotekāra Interfeisu, MissingGLIServer.Title:Iztrūkst GLIServera Adrese #***** Missing GSDL ***** MissingGSDL.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet izmantot visas Bibliotekāra Interfeisa iespējas bez instalētās Greenstone Digitālās Bibliotēkas lokālās kopijas. Lūdzu, pārbaudiet jūsu instalāciju, un ceļus Bibliotekāra Interfeisa pakešdatnē vai skripta datnē. MissingGSDL.Title:Iztrūkst Greenstone Ceļš #***** Missing PERL ***** MissingPERL.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet radīt jaunas kolekcijas, kā arī veidot esošas, bez uzinstalētā PERL. Bibliotekāra Interfeiss nevarēja atrast PERL jūsu sistēmā. Lūdzu, pārbaudiet jūsu sistēmas instalāciju un ceļus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakešdatnē vai skripta datnē. MissingPERL.Title:Iztrūkst PERL Ceļš #******* MissingWGET ******** MissingWGET.Message:Brīdinājums! Web atspoguļošana ir liegta, jo Bibliotekāra Interfeiss nesekmīgi mēģināja atrast atbilstošas versijas Wget. Lūdzu, pārbaudiet jūsu sistēmas instalāciju un ceļus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakešdatnē vai skripta datnē. MissingWGET.Title:Iztrūkst WGet #******* MissingImageMagick ******** MissingImageMagick.Message:Brīdinājums! Bibliotekāra Interfeiss nevar atrast attiecīgo ImageMagick versiju, un tāpēc ImagePlug nedarbosies. Lūdzu, uzinstalējiet ImageMagick, ja jūs vēlāties veidot attēlu kolekcijas. MissingImageMagick.Title:Iztrūkst ImageMagick #***************************** # #***** New Session ***** NewCollectionPrompt.Base_Collection:Bāzēt šo kolekciju uz: NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Izvēlieties esošo kolekciju uz kuras bāzēt jauno kolekciju NewCollectionPrompt.Collection_Description:Satura apraksts: #NewCollectionPrompt.Collection_Email:Author's Email: NewCollectionPrompt.Collection_Name:Kolekcijas mape: #NewCollectionPrompt.Collection_Name_Tooltip:Short collection name, used internally (must be 8 characters or less) NewCollectionPrompt.Error:Kļūda jaunajā kolekcijā. NewCollectionPrompt.Instructions:Lai radītu jaunu kolekciju, aizpildiet lauciņus zemāk. NewCollectionPrompt.Metadata_Elements:Elementi izvēlētajā kopā: NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions1:Izvēlieties rūtiņas blakus metadatu kopām, kuras iekļaut jūsu kolekcijā. NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions2:(Piezīme: Jūs varat pievienot jaunas kopas vēlāk). NewCollectionPrompt.Metadata_Title_Existing:Izvēlieties metadatu kopas. #NewCollectionPrompt.Name_Error:You have either failed to enter a name for the collection, or the name you have choosen is already in use. Please correct. NewCollectionPrompt.NewCollection:-- Jauna Kolekcija -- NewCollectionPrompt.Select_MDS:Pieejamas metadatu kopas: NewCollectionPrompt.Title:Radīt jaunu Kolekciju. NewCollectionPrompt.Title_Clash:Nosaukums, kuru jūs izvēlējaties jūsu kolekcijai, jau tiek izmantots. Turpināt? NewCollectionPrompt.Title_Error:Nosaukuma lauciņam jābūt aizpildītam. Lūdzu izlabojiet. #***** New Folder OrFilePrompt ***** NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:fiktīvs NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:jauna mape NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:SaņēmējMape NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Datnes Vārds NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai datnei NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Mapes Vārds NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai mapei NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Radīt jaunu mapi NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Radīt jaunu fiktīvu dokumentu #*********************** # NoMetadataSetsSelected.Message:Ja jūs radīsiet tagad kolekciju, tad tai nebūs sākotnējas metadatu kopas. Jūs nevarēsiet importēt vai piešķirt jebkādus metadatus, līdz nebūs importēta vai pievienota kopa jūsu kolekcijai. Vai jūs vēlaties turpināt? NoMetadataSetsSelected.Title:Nav Metadatu Kopa izvēlēta #********************** # #******* OldWGET ******* NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Izskatās, ka neviens no Greenstone spraudņiem varētu apstrādāt datni "{0}". Pārbaudiet, ka datnei ir pareizs paplašinājums. Ja tas ir pareizs, tad jums vajadzētu izmantot UnknownPlug spraudni, lai apstrādātu šo datni. NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nav paredzamā spraudņa datnes apstrādei #********************** # #******* OldWGET ******* OldWGET.Message:Brīdinājums! Jūsu instalētai Wget versijai ir zināma kļūda, kad tiek atspoguļotas datnes, kurās ir URL, kas satur kodētas zīmes, tādas kā, atstarpi un tildi. Mēs rekomendējam instalēt Wget 1.9 un augstāk. OldWGET.Title:Vecs Wget #*********************** # #***** OpenCollectionDialog ***** OpenCollectionDialog.Available_Collections:Pieejamas Kolekcijas OpenCollectionDialog.Browse:Pārlūkot OpenCollectionDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties kolekciju no jūsu datņu telpas OpenCollectionDialog.Collection:Greenstone Kolekcija (".col") OpenCollectionDialog.Description:Kolekcijas Apraksts OpenCollectionDialog.Locked_Collection:Greenstone kolekcija jau tiek lietota OpenCollectionDialog.No_Description:Lūdzu izvēlieties greenstone kolekciju (".col" datne), lai redzētu aprakstu. OpenCollectionDialog.Normal_Collection:Greenstone kolekcija OpenCollectionDialog.Open:Atvērt OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Ielādēt izvēlēto kolekciju Bibliotekāra Interfeisā OpenCollectionDialog.Title:Atvērt Greenstone Kolekciju #********************** # #***** Options Pane inside CreatePane ***** OptionsPane.Cancelled:- anulēts OptionsPane.LogHistory:Log vēsture OptionsPane.Successful:- sekmīgi OptionsPane.Unknown:- nezināms OptionsPane.Unsuccessful:- nesekmīgi #******************* # #***** Preferences ***** Preferences:Iestatījumi Preferences.Connection:Savienojums Preferences.Connection_Tooltip:Uzstādiet URL uz greenstone bibliotēku un nokonfigurējiet starpniekservera savienojumu, ja vajadzīgs Preferences.Connection.GLIServer_URL:Greenstone gliserver URL: Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:Greenstone "gliserver" CGI skripta URL Preferences.Connection.Library_Path:Bibliotēkas Ceļš: Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Greenstone Web Ceļš: Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:Greenstone web-servera URL Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:Greenstone web-servera URL Preferences.Connection.ProgramCommand:Priekšskatījuma Komanda: Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Programmas palaišanas komanda, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties, ka jāizmanto %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas, kur nepieciešams. Preferences.Connection.Proxy_Host:Starpniekserveris: Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:Jūsu starpniekservera adrese Preferences.Connection.Proxy_Port:Starpniekservera pieslēgvieta: Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Jūsu starpniekservera pieslēgvietas numurs Preferences.Connection.Servlet:Serversīklietotne: Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Serversīklietotne izmantojama, lai skatītu jūsu vietni Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Serversīklietotne nav specificēta šai vietnei. Jūs joprojām varat veidot kolekcijas, bet jūs nevarēsiet tās skatīt. Preferences.Connection.Site:Vietne: Preferences.Connection.Site_Tooltip:Vietne kurā jūs gribat strādāt Preferences.Connection.Use_Proxy:Izmantot starpniekservera savienojumu? Preferences.General:Vispārīgs Preferences.General_Tooltip:Uzdot dažus vispārigus iestatījumus Preferences.General.Email:Lietotāja Epasts: Preferences.General.Email_Tooltip:Epasta adrese automātiski izmantojama jebkurai kolekcijai radītai ar GBI Preferences.General.Font:Fonts: Preferences.General.Font_Tooltip:Fonts izmantojams GBI interfeisā. Preferences.General.Interface_Language:Interfeisa Valoda: Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Izvēlieties valodu, kurā interfeiss un tā kontroles tiktu parādīti. Preferences.General.Restart_Required:GBI (Greenstone Bibliotekāra Interfeisam) tagad jārestartē, lai pabeigtu savu interfeisa izmaiņu aktualizāciju. Preferences.General.Show_File_Size:Rādīt datņu izmērus Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Rādīt datņu izmērus pie katras ieejas Darbatelpā un Kolekcijas datņu kokā. Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Skatīt Izvilktus Metadatus Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Parādīt greenstone spraudņu izvilktos metadatus metadatu sarakstā Bagātināšanas panelī. Preferences.Mode:Režīms Preferences.Mode_Tooltip:Noklišķiniet uz ieeju, lai izvēletos piemērotu operēšanas līmeni Preferences.Mode.Assistant:Bibliotekāra Asistents Preferences.Mode.Assistant_Description:Izmantojiet šo iestatījumu, lai iegūtu piekļuvi Greenstone Bibliotekāra Interfeisa pamata iespējām: pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jauno kolekciju radīšana, kuru struktūra atspoguļo jau esošas kolekcijas, un kolekciju veidošana. Preferences.Mode.Librarian:Bibliotekārs Preferences.Mode.Librarian_Description:Šis iestatījums ļauj normāli izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu: radīt un noformēt jaunas kolekcijas, pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jaunu kolekciju noformēšanu (dizainu), un kolekciju veidošanu (būvēšanu). Preferences.Mode.Systems:Bibliotēku Sistēmu Speciālists Preferences.Mode.Systems_Description:Šis iestatījums atļauj pilnu Greenstone Bibliotekāra Interfeisa izmantošanu. Lai izmantotu visu iespēju priekšrocības, jums būs nepieciešams mācēt formulēt regulārās izteiksmes. Preferences.Mode.Expert:Eksperts Preferences.Mode.Expert_Description:Šis iestatījums ļauj ekspertam izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu. Tas tiek rekomendēts lietotājiem, kuri ir pieredzējuši darbam ar Greenstone, un ir spējīgi veikt kļūdu labošanas uzdevumus, kas prasa interpretēt atkļūdošanas izvadi no PERL skriptiem. Visas Greenstone Bibliotekāra Interfeisa iespējas ir atļautas. Preferences.Warnings:Brīdinājumi Preferences.Warnings_Tooltip:Atļaut vai aizliegt dažādus brīdinājumu dialogus Preferences.Workflow:Darbplūsma Preferences.Workflow_Tooltip:Iestādīt interfeisa darbplūsmu: noteikt, kurus skatus (tabulātorus) atļaut Preferences.Workflow.Create:Radīt - Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone Preferences.Workflow.Design:Dezains - Izmainīt kolekcijas ārieni Preferences.Workflow.Download:Lejupielāde - Lejupielādēt web-bāzētos resursus Preferences.Workflow.Enrich:Bagātināt - Aprakstīt ar metadatiem Preferences.Workflow.Gather:Uzkrāt - Atlasīt datnes kolekcijai Preferences.Workflow.Predefined.Label:Iepriekšnoteiktas Darbplūsmas Preferences.Workflow.Title:Izvēlieties rūtiņu, lai atļautu skatu #********************** # #**** PreviewCommandDialog ******* PreviewCommandDialog.Instructions:Ievadiet komandu, programmas palaišanai, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties izmantot %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas kur nepieciešams. PreviewCommandDialog.Title:Priekšskatījuma Komanda #********************** # #***** Remote Greenstone Server ***** RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:Lūdzu ievadiet jūsu Greenstone lietotājvārdu un paroli: RemoteGreenstoneServer.Error:Atgadījās kļūda uz attālā Greenstone servera veicot šo operāciju:\n{0-Error message} RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Attālā Greenstone Servera Kļūda RemoteGreenstoneServer.Progress:Attālā Greenstone Servera Progress: RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Kolekciju patreiz lieto lietotājs '{0-User name}'.\nVai jūs vēlaties pārtvert #********************** # #***** Rename Prompt ***** RenamePrompt.Name:Nosaukums: RenamePrompt.Title:Pārdēvēt datni/mapi #********************** # #***** Replace Prompt ***** ReplacePrompt.Title:Aizvieto datni ar ... #********************** # #***** Save Collection Box ***** SaveCollectionBox.File_Name:Datnes Vārds: SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Datņu Tips: SaveCollectionBox.Look_In:Ielūkoties: #********************** # #***** Save Progress Box ******* SaveProgressDialog.Title:Kolekcijas Saglabāšana #******************************* # Server.QuitManual:Bibliotekāra Interfeiss nevarēja aizvērt lokālo\n bibliotēkas serveri automātiski. Lūdzu izejiet no servera\nmanuāli, noklikšķinot, uz tā augšējā stūrī labās\npuses krusta ikonas. Server.QuitTimeOut:Greenstone lokālā bibliotēka nav atbildējusi uz\nautomātisko aizvērt komandu 60 sekundes. Vai jūs\nvēlaties gaidīt vēl minūti? # #***** Sources ***** Source.General:Vispārīgs #******************* # #***** TitleClash ***** TitleClashes.Message:Nosaukums, kuru jūs esat izvēlējušies jūsu kolekcijai, tiek jau lietots. Turpināt? TitleClashes.Title:Ievadītā Nosaukuma nesaskaņas #********************** # #***** Trees ***** Tree.DownloadedFiles:Lejupielādētās Datnes Tree.Files:datnes Tree.Home:Sākummape ({0}) Tree.Root:Lokālā Datņutelpa Tree.World:Dokumenti Greenstone Kolekcijās #*********************** # #***** Warning Dialog ***** WarningDialog.Dont_Show_Again:Nerādīt šo brīdinājumu vēlreiz WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nerādīt šo paziņojumu vēlreiz WarningDialog.Invalid_Value:Vērtība, kuru jūs esat ievadījuši vērtības lauciņā,\nnav pareiza specificētam rekvizītam. WarningDialog.Value:Ievadiet vērtību: # #****** WGet ***** WGet.Prompt:Wget Atspoguļošanas Klients # #****** Workflows ***** Workflow.AllPanels:Visi paneļi Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Lokāla avota kolekcijas veidošana Workflow.DocumentEnriching:Dokumenta bagātināšana GEMS.Already_Loaded_Set_Error:Jūsu izvēletā metadatu kopa patreiz ir atvērta. GEMS.Element_Already_Exists:Elements ar šo vārdu jau eksistē. GEMS.Set_Already_Exists:Kopa ar doto vārdutelpu jau eksistē. GEMS.Cannot_Delete_Core_Sets_Error:Jūs nevarat izdzēst GBI kodola metadatu kopu. GEMS.Preferences.Selected_Languages_Tooltip:Izvēlieties parādīšanas valodu: GEMS.Add_Attribute:Pievienot atribūtu GEMS.Add_Attribute_Tooltip:Pievienot jaunu atribūtu izvēlētam vienumam GEMS.Add_Element:Pievienot elementu GEMS.Add_Element_Tooltip:Pievienot jaunu elementu izvēlētai kopai GEMS.Add_Subelement:Pieviento apakšelementu GEMS.Add_Subelement_Tooltip:Pievienot jaunu apakšelementu izvēlētam elementam GEMS.Add_Set:Pieviento Kopu GEMS.Attribute:Atribūts GEMS.Attribute_Already_Exists:Šis atribūts jau eksistē. GEMS.Attribute_Name_Tooltip:Jaunā atribūta nosaukums GEMS.Attribute_Language_Tooltip:Jaunā atribūta valoda GEMS.Attribute_Value_Tooltip:Jaunā atribūta vērtība GEMS.Attributes:Atribūti GEMS.Cannot_Undo:(šī darbība nevar tikt atsaukta) GEMS.Cannot_Add_Elements_To_Greenstone_MDS:Jūs nevarat manuāli pievienot elementus Greenstone Metadatiem. Ja\nnepieciešams radīt jaunu kopu, tad ta vietā pievienojiet jūsu jauno elementu tam. GEMS.Confirm_Exit_Save:Vai jūs nevēlaties saglabāt pirms iziešanas? GEMS.Confirm_Exit_Save_Title:Saglabāt Pirms Iziešanas? GEMS.Confirm_Removal:Vai jūs esat pārliecināti, ka gribat izdzēst šo {0}? GEMS.Confirm_Removal_Title:Apstiprināt Izdzēšanu GEMS.Edit_Attribute:Rediģēt Attribūtu GEMS.Edit_Value:Rediģēt Vērtību GEMS.Edit_Value_Tooltip:Izmainīt izvēlēto vērtību GEMS.Element:Elements GEMS.Element_Name_Tooltip:Jaunā elementa nosaukums GEMS.Element_Details:Metadatu Elementa Detaļas GEMS.Language:Valoda GEMS.Language_Code:Valoda GEMS.Name:Nosaukums GEMS.Namespace:Vārdutelpa GEMS.New_Name:Jauns Nosaukums GEMS.No_Description:Apraksts nav atrasts. GEMS.No_Name:Nosaukums nav atrasts. GEMS.Open_Set:Atvērt Kopu GEMS.Remove_Attribute:Noņemt attribūtu GEMS.Remove_Attribute_Tooltip:Izdzēst izvēlēto atribūtu GEMS.Remove_Element:Noņemt elementu GEMS.Remove_Element_Tooltip:Izdzēst izvēlēto elementu no kopas GEMS.Remove_Set:Noņemt kopu GEMS.Remove_Set_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kopu GEMS.Rename_Element:Pārdēvēt elementu GEMS.Rename_Element_Tooltip:Elementa jauns nosaukums GEMS.Rename_Name_Tooltip:Metadatu kopas jaunais nosaukums GEMS.Rename_Namespace_Tooltip:Metadatu kopas unikālā vārdutelpa GEMS.Rename_Set:Pārdēvēt kopu GEMS.Rename_Set_Tooltip:Pārdēvēt metadatu kopu GEMS.Set:Kopa GEMS.Set_Details:Metadatu Kopas Detaļas GEMS.Set_Name_Tooltip:Jaunās metadatu kopas vārds (nosaukums) GEMS.Set_Namespace_Tooltip:Unikālā vārdutelpa jaunai metadatu kopai GEMS.Subelement_Name_Tooltip:Jaunā apakšelementa nosaukums GEMS.Subelement_Already_Exists:Apakšelements ar šo nosaukumu jau eksistē. GEMS.Target:Elements GEMS.Title:Greenstone Metadatu Kopu Redaktors GEMS.Value:Vērtība GEMS.Values:Vērtības GEMS.inheritMetadataSet:Pārmantot no Metadatu kopas: GEMS.Add_Set.No_Inherit:Nepārmantot