#******************* #** Language Orientation Property Component.Orientation:LTR #******************* # #***** AboutDialog ***** AboutDialog.Acknowledgement:स्वामित्व प्रोगाम , प्याकेज वा वर्ग हरुका बारेमा,,,,,,, AboutDialog.Date:नोबेम्बर २००९ AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' अपाचे सफ्टवेयर फाउडेशनको तर्फबाट (http://www.apache.org/) AboutDialog.Item2:WGet' फ्रिई सफ्टवेयर फाउडेशनको तर्फबाट (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) AboutDialog.Item3:qflib' क्वलिटि फस्त सफ्टवेयर GnbH को तर्फबाट (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) AboutDialog.Item4:ExtensionFileFilter.class' वुउनो , डुमोन र साथीहरुको तर्फबाट (http://pollo.sourceforge.net/) AboutDialog.Item5:फाइल चयन गर्दा फाइलको पुन नामाकरण गर्नु कसरी रोक्ने - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/) AboutDialog.Item6:Autoscrolling' जाभा स्इंग, रोवर्ट इक्सटेन, मार्क लोय र डेभ उदको तर्फबाट AboutDialog.Item7:Andrew J, Armstrong द्धारा ghosted जोडी तपाईले प्रतिबिम्बमा तान्नुहोस । AboutDialog.Item8:झारेको java को स्तरलाई तपाईले रोकी उच्च प्रयोगकर्ता भन्दा अगडी नबढ्उनुहोस धन्यबाद Walter Schatz AboutDialog.Item9:नयाँ फोल्डर हटाउनुहोस र Dropline Neu बाट icon मा सहयोग लिनुहोस, icon को संस्थापना Silverstre Herrera बाट पाउन सकिन्छ । AboutDialog.Java_Req:जाभा सन माइक्रोसिस्टम inc को टेर्डमार्क हो http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html मा रहेको पूरक लाईसेन्स सर्तहरु आधारमा JRE लाई पुन: बितरण गरिन्छ । AboutDialog.Java_Req_One:RSA Security, Inc. का कोड लाइसेन्स यसमा राखिएका छन् । AboutDialog.Java_Req_Two:IBM बाट अनुमति चाहिने केहि खण्डहरु यहाँ http\://oss.software.ibm.com/icu4j/ AboutDialog.Thanks:साथै तीनीहरुलाई पनि धन्यबाद जसले जाभाका जानकारी वेभमा राख्नु भयो । AboutDialog.Title:जानकारी AboutDialog.Title_One:ग्रीनस्टोन लाईब्रेइन इन्टरफेस AboutDialog.Title_Two:ग्रीनस्टोन डिजिटल पुस्तकालय, युनिभर्सिटि अफ वाइकाटो AboutDialog.Copyright:प्रतिलिपि अधिकार © 2003 - 2009 न्यजिल्यान्ड डिजिटल लाईब्रेरी परियोजना AboutDialog.Copyright_Two:GPL को आधारमा प्रकाशित । थप जानकारीको लागि LICENSE.txt हेर्नुहोस् । #*********************** # #***** Audit Table ***** AuditTable.File:फाइलका नाम #*********************** # #***** Auto Filter ***** Autofilter.AND:र Autofilter.Ascending:ठूलो क्रममा Autofilter.Case_Sensitive:सबै मिलेको Autofilter.Custom_Filter:परिष्कृत Autofilter.Descending:सानो क्रममा Autofilter.Filter_By_Value:सामान्य Autofilter.Name:स्तंभको नाम Autofilter.None:कुनैपनि छैन Autofilter.Operator:परिस्थिति Autofilter.OR:वा Autofilter.Order:क्रमबद्ध Autofilter.Order_Tooltip:भेटिएका सामाग्रीहरुलाई यो क्रममा हाटउनुहोस । Autofilter.Remove:कार्य प्रशोधित गर्नुहोस Autofilter.Remove_Tooltip:तालिकको स्तंभबाट प्रशोधन प्रक्रिया हटाउनुहोस Autofilter.Set:प्रशोधन प्रक्रिया राख्नुहोस Autofilter.Set_Tooltip:तालिकाको स्तंभबाट यो प्रशोधन प्रक्रिया थप्नुहोस् । Autofilter.Table_Header_Tooltip:{ 0 } को आधारमा प्रशोधन गर्नुहोस Autofilter.Title:मुल-शब्दलाई स्वत: प्रशोधन गर्नुहोस Autofilter.eqeq:बराबर Autofilter.!eq:बराबर छैन Autofilter.<:भन्दा सानो Autofilter.:भन्दा ठुलो Autofilter.>eq:भन्दा ठूलो वा बराबर Autofilter.^:बाट शुरु Autofilter.!^:बाट शुरु हुदैन Autofilter.$:बाट अन्त Autofilter.!$:बाट अन्त छैन Autofilter.?:राखिएको छ Autofilter.!?:राखिएको छैन # # ******************************************************** # *************** Collection Design Module *************** # ******************************************************** # * The dictionary phrases used in the creation of the * # * Colection Design Module. Note that we still have * # * access to the format arguments (argument 32+) for * # * html formatting. * # ******************************************************** CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer: { 0} मा गणितिय अंक चाहिन्छ
तर {1} बाट कुनै पनि अंक पार्स(parse) गर्न सकिएन् CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:Aruguments मा त्रुटि CDM.ArgumentConfiguration.Header:
कृपया {0} को लागि छलफल अनुशार arguments सम्पादन गर्नुहोस्
FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5>
CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:"आर्गुमेन्तमा '{0}' मुल्य चाहिन्छ , तर मुल्य निर्देशित गरिएन ।" CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:आर्गुमेन्तमा '{0}' मूल्य दिइनुपर्दछ । CDM.ArgumentConfiguration.Title:Arguments सम्पादन गरिदै CDM.BuildTypeManager.Title:सूचक छानुहोस् CDM.BuildTypeManager.mg:एम‍. जी CDM.BuildTypeManager.mg_Description:यो ग्रीनस्टोनले प्रयोग गर्ने मूल सुचिकरण हो जुन एलिसटेयर मोफार निर्माण गरेका हुन् र उनको क्लासिक किताव " म्यानिजिङ गीगावाइट " मा बर्णन गरिएको छ। यसले खण्ड स्तरको सूचिकरण गर्छ र खोजमा वुलियन वा क्रमित ( तर एकैचोटि दुबै छैन ) प्रयोग गर्न सकिन्छ । वाक्यांश खोज क्रममा ग्रीनस्टोनले खोज शब्दमा " र " को प्रयोग गर्दछ र कति पल्ट ति शब्दहरु भेटिए र वाक्यंश उपलब्ध छ छैन हेर्छ ठूल संग्रहमा यसलाई धेरै पल्ट परिक्षण गरिसकेको छ । CDM.BuildTypeManager.mgpp:एम. जी. पी . पी CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:न्यूजीलण्ड डिजिटल लाईब्रेरी परियोजनाले MG को यो नयाँ संस्करणको निर्माण गरेका हुन । यसले अक्षर स्तरको सूचिकरण गर्छ । जसले क्षेत्र वाक्यांश र निकट खोजका लागि सूचकलाई सहयता गर्छ । बुलियन खोजहरुलाई क्रमित रुपमा राख्न सकिन्छ । एउटा मात्रा सूचि फाइल ग्रीनस्टोन संग्रहका लागि निर्माण गरिन्छ । यदि एउटा फाइलले दस्तावेज खण्ड स्तारको र शब्द मूल शब्द क्षेत्रहरु लाई सम्हाल्छ । यसको प्रयोगले संग्रहको आकार MG प्रयोग गर्दा भन्दा सानो हुन्छ । संग्रहमा धेरै सूचिक छन् भने ठूला संग्रहमा खोजी कार्य अलि ढिलो हुनसक्छ , यो हुनुमा सूचिहरु अक्षर तहको भएकोले । CDM.BuildTypeManager.lucene:लुसिनी CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:लुसिनी अपाचे सफ्टवेयर फाउडेशनद्धारा निर्माण गरिएको हो । यसले क्षेत्र तथा निकट खोजीलाई संम्हाल्छ तर एउटा तहसम्म मात्र ( उदहरण : पूरै दस्तावेज वा प्रत्येक खण्डमा तर दुवैमा चाहि हैन । तसर्थ, दस्तावेज र खण्ड सूचकहरु गरि दुई वेग्ल बेग्लै सूचकको यहाँ आवश्यकता पर्छ । यसले MGPP लाई सोही सरहको खोजी कार्यक्षमता प्रदान गर्छ साथै एकल वाइल्डकार्ड वर्ण , खोजी सीमा र मूल शब्दको क्षेत्रको आधारमा खोजका परिणामलाई प्रस्तुत गर्छ । बढोतरी संग्रह निर्माणमा सहयोग गर्नका निम्ति ग्रीनस्टोनमा यो थपिएको हो । जुन MG र MGPP CDM.BuildTypeManager.Current_Type:प्रयोगमा रहेको सूचक {0} CDM.BuildTypeManager.Change:परिबर्तन CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:यो संग्रहले प्रयोग गरेको सूचक परिबर्तन गर्नुस् । CDM.ClassifierManager.Add:बर्गीकरणगर्ता थप्नुहोस CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:निर्देशित बर्गीकरणकर्ता यो संग्रहमा प्रयोग गर्नुहोस् । CDM.ClassifierManager.Assigned:निर्देशित बर्गीकरणकर्ता CDM.ClassifierManager.Classifier:थप्नका लागि बर्गीकरणकर्ता छान्नुहोस् । CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:वर्गीकरणकर्ता CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:बर्गीकारण सूची classinfo.pl -listall.प्रयोगगरि पाउन सकिएन । CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:बर्गीकरणकर्ताले तर्क वमोजिम निर्णय लिन सक्षम भएन कृपया बर्गीकरणकर्ताले दिएको प्रश्न xml flag बर्गीकरणकर्ता को लेख ( कथानक ) को गतिको परिभाषा को छनौट । CDM.ClassifierManager.Configure:बर्गीकरणकर्ता सम्पादन गर्नुहोस CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:छानिएको बर्गीकरणकर्ता बिकल्प परिबर्तन गर्नुहोस CDM.ClassifierManager.Remove:बर्गीकरणकर्ता हटाउनुहोस् । CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:छानिएको बर्गीकारण सूचिबाट हटाउनुहोस् । CDM.FormatManager.Add:प्रारुप थप्नुहोस CDM.FormatManager.Add_Tooltip:निर्देशित प्रारुप आदेश थप्नुहोस CDM.FormatManager.AllFeatures:सम्पूर्ण सुबिधाहरु CDM.FormatManager.AllParts:सम्पूर्ण अंग CDM.FormatManager.Default:Reset to Default CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value CDM.FormatManager.Editor:HTML प्रारुप शब्दहरु CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:प्रारुप आदेश भित्र छिर्नुस् वा संम्पादन गर्नुस् । CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:यो प्रारुप आदेश तपाईको संग्रहमा थप्नका लागि " प्रारुप थप्नुहोस " मा थिच्नुहोस् । CDM.FormatManager.Enabled:प्रयोग गर्नु CDM.FormatManager.Feature:सुविधा छानुस् CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:प्रारुपका लागि सुबिधा CDM.FormatManager.Insert:छिराउनुस् । CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:प्रारुप आदेशमा छानिएको variable छिराउनुस् । CDM.FormatManager.Default:पूर्व- अवस्था परिबर्तन गर्नुस् CDM.FormatManager.Default_Tooltip:छान्नु भएको variable लाई पूर्व- निर्धारित अबस्थामा राख्नुस् । CDM.FormatManager.Insert_Variable:variable छिराउनुस् । CDM.FormatManager.Part:प्रभबित अंग CDM.FormatManager.Part_Tooltip:प्रारुपका लागि छानिएका सुबिधका रुप CDM.FormatManager.Remove:प्रारुप हटाउनुस् । CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:छानिएको प्रारुप आदेश हटाउनुस् । CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:पूर्व- परिभाषित variables छानिएको प्रारुप आदेशमा राख्नुहोस् । CDM.FormatManager.MessageBox:XML सत्यापन CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:XML नमुना सत्यापन सुचना CDM.General.Access:यो संग्रह सार्वजनिक रुपमा शुलभ हुनुपर्छ । CDM.General.Browser_Title:फोटो छानुस् । CDM.General.Collection_Extra:संग्रहको बिबरण CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:संग्रहको उद्देश्य र सामाग्रीको बिवरण CDM.General.Collection_Name:संग्रहको शीर्षक CDM.General.Collection_Name_Tooltip:संग्रहको नाम CDM.General.Email.Creator:निर्माणकर्ताको इमेल CDM.General.Email.Creator_Tooltip:संग्रह निर्माणगर्ताको इमेल ठेगाना CDM.General.Email.Maintainer:अनुरक्षकको इमेल CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:संग्रह अनुरक्षकको इमेल ठेगाना CDM.General.Icon_Collection:"जानकारी पृष्ठ " तस्वीरको URL CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:संग्रहको जानकारी पृष्टमा देखाउने तस्विरको URL CDM.General.Icon_Collection_Small:"मुख्य पृष्ट " तस्वीरको URL CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:यो संग्रहको पुस्तकालयको मूख्य पृष्टमा देखाउने तस्बिरको URL CDM.General.Image_Copy_Failed:त्रुटि भयो र यसले तपाईले छान्नु भएको प्रतिविम्वको प्रतिलिपि वनाउन रोक लागयो कृपया तपाई आफैले प्रतिबिम्बलाई तपाईको संग्रहको प्रतिविम्ब फोल्डरमा राख्नुहोस् CDM.General.Image_Filter:प्रतिबिम्ब (gifs, jpgs and pngs) CDM.GUI.Classifiers:ब्राउजिङ वर्गीकारक CDM.GUI.Formats:मूखाकृतिको प्रारुप CDM.GUI.General:सामान्य CDM.GUI.Indexes:खोज सूचकंक CDM.GUI.Macros:संग्रहसंग सम्बन्धित मैक्रोज ( Macros ) CDM.GUI.Plugins:दस्तावेज प्लगइन ( plugins ) CDM.GUI.Root:CDM_ROOT CDM.GUI.SearchMetadata:खोज CDM.GUI.Subcollections:विभाजन सूचकंक CDM.GUI.SuperCollection:पार-संग्रह खोज CDM.GUI.Translation:शब्द अनुवाद CDM.GUI.DepositorMetadata:मुल शब्द निक्षेपकर्ता CDM.HelpButton:यो चित्रपटका लागि सहयोग CDM.HelpButton_Tooltip:यो चित्रपटको लागि GLI सहयोग खोल्नुहोस् । CDM.IndexManager.Add_Index:सूचका थप्नुहोस CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:निर्देशित सूचि थप्नुहोस् । CDM.IndexManager.Allfields_Index:सम्पूर्ण निर्देशित सूचमा संयूक्त खोजी थप्नुहोस् । CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:पूर्ब- निर्देशित CDM.IndexManager.Index_Exists:त्यो सूचि पहिलेनै यो संग्रहमा राखिसकेको छ । CDM.IndexManager.Indexes:निर्देशित सूचिहरु CDM.IndexManager.Level:सूचिका स्तर CDM.IndexManager.Level_Tooltip:शान्दिक इकाई जसम सूचंकाका आधारित छ । CDM.IndexManager.Add_All:सबै थप्नुहोस् । CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:सबै स्रोतलाई छुटाछुटै सूचिका थप्नुहोस CDM.IndexManager.Edit_Index:सूचि सम्पादन CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:छनोट गरिएको सम्पादन गर्नुहोस् । CDM.IndexManager.New_Index:नयाँ सूचि CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:नयाँ सूचि थप्नुहोस् । CDM.IndexManager.Remove_Index:सूचि हटाउनुहोस CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:छनौट गरिएको सूचि हटाउनुहोस CDM.IndexManager.Replace_Index:सूचि फेर्नुहोस CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:छनौट गरिएको सूचि नवीकरण गर्नुहोस् । CDM.IndexManager.Select_All:सबै छान्नुस् । CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:सम्पूर्ण सुचि स्रोत छान्नुस् । CDM.IndexManager.Select_None:कुनैपनि नछान्नुस् । CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:सम्पूर्ण सूचिकांक स्रोत नछानुस् । CDM.IndexManager.Set_Default:मूल सूचिकंक राख्नुस् । CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:छनौट गरिएको सूचिकांकलाई मूल सुचकांक बनाउनुहोस CDM.IndexManager.Source:सूचिकांक राख्नुस् । CDM.IndexManager.Source_Tooltip:मूल शब्दका तत्व जसको आधारमा सूचिकांक निर्माण गरिदै CDM.IndexManager.Text_Source:पूर्ण पाठ CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:दस्तावेजको पूर्ण पाठ सूचिकांकमा सामिल गर्नुहोस् । CDM.IndexingManager.Accent_fold:उच्चारण अमान्य CDM.IndexingManager.Accent_fold_Tooltip:उच्चारण अमान्य सूचि तयार गर्नुहोस् जसले तपाईलाई उच्चारण लाई वेवास्ता गरि खोज्न दिन्छ । CDM.IndexingManager.Casefold:अक्षक प्रकार अमान्य CDM.IndexingManager.Casefold_Tooltip:अक्षर प्रकार अमान्य सूचि तयार गर्नुहोस जसले अक्षरको वनोटलाई वेवास्ता गरि खोज्न दिन्छ ,। CDM.IndexingManager.Options:सुचकंकित बिकल्पहरु : CDM.IndexingManager.Separate_cjk:CJK पाठ विभाजन CDM.IndexingManager.Separate_cjk_Tooltip: CJK खण्ड (Chinese, Japanese, Korean) अक्षर हालको अवस्थामा प्रत्येक CJK अक्षरको बीचमा खाली ठाँउ राख्ने कार्य गर्दछ ।
CJK शब्दहरुमा शब्द खोज्न यो महत्वपूर्ण हुन्छ जबसम्म यी शब्दहरु लाई पहिले नै टुक्राइयो भने CDM.IndexingManager.Stem:मूल शब्द CDM.IndexingManager.Stem_Tooltip:ग्रीनस्टोन मूलशब्दका सूचि, मूलशब्दा सूचिमा पाइने
जस्तै उदाहरण farm को अर्थ खोज्दा farms , farming , farmers गर्न मिल्दछ। यो English र फ्रेन्चको लागि प्रयोग हुन्छ । CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:निर्देशित भाषाहरुा आधारमा सूचिकांक बिभाजक थप्नुहोस। CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:निर्देशित भाषा विभाजक CDM.LanguageManager.Default_Language:मुख्य भाषा CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:भाषिक मूलशब्द CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:दस्ताबेजको भाषा पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने मूल शब्दको तत्व CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:छनौट गरिएका भाषिक बिभाजकलाई सूचिबाट हटाउनुस् । CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:छनौट गरिएको विभाजनलाई छनौट गरिएको भाषाका आधारमा रुपान्तरण गर्नुहोस् । CDM.LanguageManager.Selector:थप्नका लागि भाषा CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:सूचकांक खण्ड निर्माणका लागि प्रयोगगरिने भाषा CDM.LanguageManager.Set_Default:पूर्ब-स्थितिमा राख्नुहोस् । CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:छनोट गरिएको भाषा विभाजानलाई मुख्य वनाउनुहोस् । CDM.LevelManager.Document:दस्तावेज CDM.LevelManager.Section:खण्ड/भाग CDM.LevelManager.Paragraph:अनुच्छेद CDM.LevelManager.Level_Title:अनुक्रमण तहहरु: CDM.LevelManager.Default:मूल पूर्व स्थिति CDM.LevelManager.Default_Tooltip:पाठकको इन्टरफेस ( interface) को मूल तह : CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:यहाँ म्यक्रो ( macros ) सम्पादन गर्नुस् । CDM.Move.At_Bottom:{0} {1} लाई तल सार्न सकिएन, किनकि यो पहिलेनै सूचिको अन्तिम स्थानमा छ । CDM.Move.At_Top:{0} {1} माथि सार्न सकिएन, किनकि यो सूचिको माथिलो स्थानमा पहिले नै राखिएको छ । CDM.Move.Cannot:अर्कोतर्फ प्लगाइन ( plugin ) {0} लाई तल सार्न सकिएन किनकी RecPlug र ArcPlug सूचिको हुनुपर्छ । CDM.Move.Fixed:RecPlug र ArcPlug सामान्यतय अन्तिम स्थानमा हुनुपर्छ र त्यैले यसको निश्चित स्थान छ
यदि तपाईले यिनिहरु सार्नै पर्ने भयो भने collect.cfg फाइलमा आफैले सम्पादन गर्नुपर्छ CDM.Move.Move_Down:तल सार्नुस् CDM.Move.Move_Down_Tooltip:छनोट सामग्रीलाई तल सार्नुस् CDM.Move.Move_Up:माथि सार्नुस् CDM.Move.Move_Up_Tooltip:छनोट सामग्रीलाई माथि सार्नुस् CDM.Move.Title:त्रुटि - सार्न सकिएन CDM.PlugInManager.Add:प्लगइन ( plugin ) थप्नुहोस् CDM.PlugInManager.QuickAdd:प्लगइन ( plugin ) थप्नुहोस् CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:निर्देशित प्लगइन ( plugin ) यो संग्रहमा प्रयोग गर्नुहोस् CDM.PlugInManager.Assigned:निर्देशित पलगइनहरु ( plugins ) CDM.PlugInManager.Configure:प्लगइन ( plugin ) सम्पादन गर्नुस् CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:छनोट प्लगइन ( plugin ) को बिकल्प परिबर्तन गर्नुहोस् CDM.PlugInManager.Ignore:प्लगइन ( plugin ) नथप्नुहोस् CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:यो संग्रहमा कुनै पनि प्लगइन ( plugin ) नथप्नुहोस् CDM.PlugInManager.PlugIn:थप्नका लागि प्लगइन ( plugin ) छान्नुहोस् CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:संग्रहमा प्रयोग गर्न उपलब्ध प्लगइन ( plugin ) हरु CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:प्लगइन ( plugin ) CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:{0}\n प्लगिनको आर्गुमेन्त उपलब्ध गराउन सकिएन । कृपया ग्रिनस्टोन डेपलोपर्स गाइडको section 2.1 मा भनिए झैं pluginfo.pl script लाई सुचारू गर्दा, प्रश्नमा रहेको प्लगिनले \nthe -xml flag लाई उतरको रुपमा दिन्छ, । CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:pluginfo.pl -listall. प्रयोगगरि प्लगइनका सूचि पाउन सकिएन CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:यो संग्रहमा रहेक कुनैपनि प्लगइन ( plugin ) ले फाइल " {0}" लाई सीधै प्रक्रिया गर्छ । भन्ने अपेक्षा राखिएको छैन । ( तैपानि यसलाई संग्रहमा राख्न सकिन्छ , यदि यो अर्को फाइललाई आवश्यक पर्छ भने , उदाहरण वेभ पृष्टमा तस्बिर ) तलाक निम्न प्लगइन ( plugin ) ले यो फाइललाई प्रक्रिया गर्न सक्दछ । तपाईले संग्रहमा प्लगइन ( plugin ) थप्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि प्लगइन ( plugin ) छान्नुहोस र " थप " वटन थिच्नुहोस । तपाईले चाहेको बेला खाका अनुसूचिमा रहेको "दस्तावेज प्लगइन ( plugin ) " मा गइ प्लगइन ( plugin ) का सूचि परिबर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । CDM.PlugInManager.Remove:प्लगइन ( plugin ) हटाउनुहोस् CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:छनोट प्लगइन ( plugin ) सूचिबाट हटाउनुहोस् CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:फाइलका निम्ति सुझाब गरिएका प्लगइन ( plugin ) CDM.SearchMetadataManager.Component:खोज मेन्यू ( menu ) मा रहेका सामाग्री CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:पाठ देखाउनुहोस् CDM.SearchMetadataManager.Type_index:सूचकांक CDM.SearchMetadataManager.Type_level:तह CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:खण्ड / बिभाजन CDM.SearchMetadataManager.Type_language:भाषिक खण्ड CDM.SubcollectionManager.Add:प्रसोधन प्रकिया थप्नुहोस् CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:निर्देशित प्रशोधन प्रक्रिया संग्रहमा थप्नुहोस् CDM.SubcollectionManager.Assigned:परिभाषित सहायक संग्रहका प्रशोधन प्रक्रिया CDM.SubcollectionManager.Exclude:नराख्नुस् CDM.SubcollectionManager.Flags:भेटिएको वेला राख्ने चिन्ह CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:भेटाइएको वेला प्रयोग गर्ने नियमित अभिव्यक्ति चिन्हहरु ( उदाहरण "I" for case insenstive matching ) CDM.SubcollectionManager.Include:राख्नुस् CDM.SubcollectionManager.Inclusive:मिलेका फाइल ( files ) लाई हामी के गर्छो ? CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:निर्देशित भाषाहरु CDM.SubcollectionManager.Match:मेल गराइनु पर्ने नियमित अभिव्यक्ति CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:नियमित अभिव्यक्ति जसले सहायक संग्रहमा रहेको दस्तावेजको वर्णन गर्छ CDM.SubcollectionManager.Name:सहायक संग्रहको प्रशोधकको नाम : CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:नयाँ सहायक संग्रहको प्रशोदन प्रक्रियाको नाम CDM.SubcollectionManager.Remove:प्रशोधन प्रक्रिया हटाउनुहोस् CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:छनोट गरिएको प्रशोधन प्रक्रिया सूचिबाट हटाउनुहोस् CDM.SubcollectionManager.Replace:प्रशोधित कार्य परिबर्तन गर्नुस् । CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:छनोट गरिएको प्रशोधित प्रक्रियाको विवरण नविकरण गर्नुस् CDM.SubcollectionManager.Source:दस्तावेजको गुण जस संग मिल्नुपर्छ CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:दस्तावेजको गुण जस्मा प्रशोधन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:प्रशोधन कार्यहरु परिभाषित गर्नुस् CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:निर्देशित खण्डहरु CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:खण्ड थप्नुहोस् CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:यो संग्रहमा निर्देशित खण्ड थप्नुहोस् ' CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:मूल खण्ड CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:खण्ड हटाउनुहोस CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:यो संग्रहबाट छनोट गरिएका खण्ड हटाउुनुहोस् CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:खण्डहरु पुन स्थापना गर्नुहोस् CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:छानिएको खण्ड नवीकरण गर्नुस् CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:पूर्व- स्थितिमा राख्नुहोस् CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:छनोट गरिएको खण्डलाई मुख्य खण्ड बनाउनुहोस् । CDM.SubcollectionIndexManager.Source:खण्ड निर्माण गर्नुस यसमा : CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:मा विभाजन निर्माणका लागि सह-संग्रह फिल्टर (filters) CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:निर्देशित सहायक संग्रह खण्डहरु CDM.TranslationManager.Add:अनुवाद थप्नुहोस CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:निर्देशित अनुवाद संग्रहमा थप्नुहोस CDM.TranslationManager.Affected_Features:विशेषताहरु CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:निर्देशित अनुवादहरु CDM.TranslationManager.Default_Text:शुरुको शब्द टुक्रयाउनुहोस् CDM.TranslationManager.Fragment_Column:पाठ खण्ड CDM.TranslationManager.Language:अनुवाद गरिने भाषा CDM.TranslationManager.Language_Column:भाषा CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:भाषा जसमा अनुवाद गरिदै CDM.TranslationManager.Remove:अनुवाद हाट्उनुहोस CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:छनोट गरिएको अनुवाद संग्रहबाट हटाउनुहोस् CDM.TranslationManager.Replace:अनुवाद परिबर्तन गर्नुहोस् CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:छनोट गरिएको अनुवाद निविकरण गर्नुहोस् CDM.TranslationManager.Translation:अनुवादित शब्द CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:अनुवाद गरिएका शब्दहरु यहाँ लेख्नुहोस् CDM.DepositorMetadataManager.Warning:कम्तिमा एउटा मूलशब्दको तत्व छान्नु पर्छ । #******************* # #***** Collection ***** Collection.Collection: संग्रह Collection.Delete_Tooltip:छनोट गरिएको फाइल र फोल्डरहरु हटाउनुहोस् Collection.Filter_Tooltip:फाइल ( file ) वृक्षमा देखाइएका फाइलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहोस् । Collection.New_Folder_Tooltip:नयाँ फोल्डर ( folder ) बनाउनुहोस् Collection.No_Collection:संग्रह छैन Collection.No_Collection_Loaded:कुनैपनि संग्रह राख्न सकिएन Collection.Stop:राक्नुस् Collection.Stop_Tooltip:फाईल ( file ) तान्ने काम राक्नुस् / फाइलको प्रतिलिपि बनाउने कार्य रोक्नुस् Collection.Workspace: कार्यस्थान #********************** # #***** CollectionBuilt ***** CollectionBuilt.Message:संग्रह निर्माण कार्य सफल भयो र पूर्वावलोकनका लागि तयार छ , CollectionBuilt.Title:संग्रह निर्माण को परिणाम #*************************** # #******ScheduldBuilt****** ScheduleBuilt.Message:यस संकलनको अनुसूचि बदल गरिएको छ । ScheduleBuilt.Title:अनुसूचिको परिणाम संकलन गरिदै #*************************** # #***** CollectionManager ***** CollectionManager.Schedule_Failed:त्रुटि उत्पन्न भयो तसर्थ संग्रहको सामयिक निर्माण कार्य तालिका बनाउन सकिएन । CollectionManager.Build_Cancelled:संग्रह निर्माण कार्य रद्द गरियो CollectionManager.Cannot_Create_Collection:त्रुटि भयो र संग्रह निर्माण हुन सकेन CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:संग्रह निर्माण गर्न सकिएन किनकि \n{0-Error message} CollectionManager.Cannot_Delete_Index:संग्रह पुन : निर्माण गर्न सकिएन किनकि पुरानो सूचि फाईल ( file ) हटाउन सकिएन कृपया ग्रीनस्टोन वा अरु प्रोग्राम ( program ) ले यो फाइललाई प्रयोग नगरेको सुनिश्चित गरौ र पुन : प्रयास गर्नुहोस CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:पुराना सूचि फाईल ( file ) हटाउन सकिएन त्यसैले आयात रोकियो । CollectionManager.Cannot_Open:{0-Collection file path} मा in रहेको संग्रह खोल्न सकिएन CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:{1-Error message} कौ गर्दा 0-Collection file path} in मा रहेको दस्तावेज CollectionManager.Creating_Collection:संग्रह बनाइदै CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:संग्रह बनाइदै , कृपया पर्खनुहोला………… CollectionManager.Loading_Collection:संग्रह राखिदै CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:संग्रह राखिदै छ कृपया कुर्नुहोस् CollectionManager.Loading_Successful:संग्रह राखिसकियो CollectionManager.Missing_Config:यो संग्रहमा collect.cfg फाइल छैन CollectionManager.Not_Col_File:{ 0}' लाइब्रीयन इन्टरफेस ( interface ) संग्रह फाइल होइन ( .col ) CollectionManager.No_Config_File:mkcol.pl. ले collect.cfg फाइल बनाएको थिएन । CollectionManager.Preview_Ready_Failed:त्रुटि भयो तसर्थ तपाईले यो संग्रह पूर्ववलोकन गर्न पाउनुहुन्न । CollectionManager.Preview_Ready_Title:संग्रह पूर्ववलोकनको स्थिति CollectionManager.Schedule_Ready_Title:समयबद्ध स्थिति CollectionManager.Build_Not_Moved:निर्माण निर्देशिका स्थानांतरन गर्न सकिएन । पुन: निर्माण गर्नु वा GLI र सर्वर ( server ) बन्द गर्नुहोस र पुन: संचलान गरि बनाउन प्रयास गर्नुहोस् यसले समस्यलाई समादान गर्ने नै छ । CollectionManager.Index_Not_Deleted:निर्देशिका बाट सूचि हटाउन सकिएन GLI र सर्वर ( server ) लाई बन्द गर्ने प्रयास गर्नुहोस र GLI पुन संचालन गरि निर्माण कार्य गर्ने पुन प्रयस गर्नुहोस यसले समास्यलाई समाधान गर्नुपर्छ । CollectionManager.Install_Exception:संग्रह निर्माण कार्यमा अपवाद भेटियो :\n{0}\n यो हुनुको कारणमा विन्डो ( windows ) वा लोकल लाईब्रेरी ( local library ) ले चाहिने फाइललाई आफ्नो लागि प्रयोग गरिराखेको छ । \n कृपया त्सस्ता चाहिने फाइलहरु अरुले प्रयोग नगरुन भनी ध्यान राख्नुस् र पुन: प्रयास गर्नुस् । #***************************** # #***** CollectionPopupMenu ***** CollectionPopupMenu.Delete:हटाउनुस् CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:नयाँ कल्पानिक दस्तावेज CollectionPopupMenu.New_Folder:नयाँ फोल्डर CollectionPopupMenu.Refresh:फोल्डर दृश्य लाई पुन: ताजा गर्नुहोस CollectionPopupMenu.Rename:पुन: नामाकरण गर्नुहोस CollectionPopupMenu.Replace:पुर्नस्थापित गर्नुहोस् #******************************* # #***** CreatePane ***** CreatePane.Schedule_Progress:अनुसूचिको प्रगाति CreatePane.Schedule:अनुसूचिको बिकल्पहरु CreatePane.Schedule_Tooltip:तयारी संग्रह बनाउनाको लागि तालिकाको बिकल्पहरु दिइएको छ । CreatePane.Schedule_Build:अनुसूचि कार्बाई CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:तयारी संग्रह बनाउनको निम्ति तालिका बनाइएको छ । CreatePane.Build:निर्माणका विकल्पहरु CreatePane.Build_Tooltip:संग्रह निर्माण लागि अनुक्रमण र बर्गीकरन चरणका बिकल्पहरु CreatePane.Build_Collection:संग्रह निर्माण CreatePane.Build_Collection_Tooltip:संग्रह निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुस् CreatePane.Build_Progress:निर्माणको प्रगति CreatePane.Cancel_Build:निर्माण कार्य रद्द भयो CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:संग्रह गठन कार्य बन्द गर्नुहोस् CreatePane.Full_Build:पून: निर्माण सम्पन्न गर्नुहोस् CreatePane.Full_Build_Tooltip:सुरु वाटै पुर्णरुपले संग्रह निर्माण कार्य गर्नुस् CreatePane.Import:आयातका विकल्पहरु CreatePane.Import_Tooltip:संग्रह निर्माणका फाइल रुपान्तरण र मूलशब्द राख्ने चरणका विकल्पहरु CreatePane.Import_Progress:आयातका प्रगतिहरु CreatePane.Minimal_Build:कमसेकम पुन:निर्माण गर्नुहोस् CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:छिटो संग्रह निर्माण प्रक्रियमा आबश्यक पर्ने संग्रहका भागहरुमा मात्र कार्य गरिन्छ । CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:पुन निर्माण गर्न आवश्यक छैन किनकी तपाईले थपेका संकलनमा कुनै पनि फाइल थपेको छैन । metadata को सम्पादन वा परिबर्तनका विकल्प संरचनाका पहल छैन । पुन : निर्माण गर्ने परे , पुन निर्माण छानी " संग्रह निर्माण" वटन ( button ) थिच्नुहोस् CreatePane.Log:सूचनाका सूचि CreatePane.Log_Tooltip:अघिल्लो संग्रह गठन प्रयासको परिणाम हेर्नुस् CreatePane.Mode_All:सबै CreatePane.Options:बिकल्पका समुहहरु CreatePane.Options_Title:संग्रह आयात, निर्माण र कार्य तालिकाका विकल्पहरु CreatePane.Preview_Collection:संग्रह पूर्वलोकन CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:संग्रह पूर्वलोकन गर्नुस् । #********************** # #***** Dates ***** Dates.Mon:सोमबार Dates.Tue:मंगलबार Dates.Wed:बुधबार Dates.Thu:बिहिबार Dates.Fri:शुक्रबार Dates.Sat:शानिबार Dates.Sun:आइताबार Dates.Jan:जनवरी Dates.Feb:फरबरी Dates.Mar:मार्च Dates.Apr:अप्रिल Dates.May:मई Dates.Jun:जुन Dates.Jul:जलाई Dates.Aug:अगस्त Dates.Sep:सितम्बार Dates.Oct:अक्टोबर Dates.Nov:नबंबार Dates.Dec:दिसंबर #********************** # #***** Delete Collection Prompt ***** DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:संग्रहहरुको विवरण छान्नुहोस् DeleteCollectionPrompt.Collection_List:उपलब्ध संग्रहहरु DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:संग्रह भेटाइएको पृष्टि गर्न कृपया त्यहाँ भएको वाक्समा चिन्ह लागउनुहोस् DeleteCollectionPrompt.Delete:हटाउनुहोस् DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:छनोट गरिएको संग्रहहरु लाई भेटाउनुहोस् DeleteCollectionPrompt.Details:निर्माता { 0} मेंटेनर - {1}\n बिबरण \n{2} DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:संग्रह पूरै संगरह भेटाउन सकिदैन DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:हटाउन असफल भयो DeleteCollectionPrompt.No_Collection:कुनै पानि संग्रहको छनोट गर्न सकिएन DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:संग्रह हटाइयो DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:हटाउने कार्य सकियो DeleteCollectionPrompt.Title:संग्रह हटाउने DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:बन्द संग्रहलाई हटाउन सकिदैन, किनभने त्यो बर्तमान अवस्थामा खुल्ला छ । #********************** # #***** DirectoryLevelMetadata ***** DirectoryLevelMetadata.Message:metadata को फोल्डर स्तर बाट तपाईले त्यसमा assign गरि छनोट गर्नुभएको छ । विशेष केटा केटी वाट यो metadata चल्दैन परिबर्तन मात्र हुन्छ त्यसपछि लागतार click लाई ok गर्दै जानु पार्छ DirectoryLevelMetadata.Title:metadata स्तरमा फोल्डर भित्र थप्नुहोस् #******************* # #***** Download ***** DOWNLOAD.MODE.Root:डाउनलोड रुट DOWNLOAD.MODE.WebDownload:वेव DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:मेडियाबिकि ( सञ्चार बिकी ) DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:ओ ए आई DOWNLOAD.MODE.ZDownload:जेड 39.50 DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:एस आर डबल्यू Download.ServerInformation:सरभरको जानकारी Download.ServerInformation_Tooltip:केही सरभरको जानकरीहरु हाल्नुहोस् अनि संयोजन गर्न मिल्छ के मिल्दैन भन्ने जाँच गर्नुस् #******************** # #***** EnrichPane ***** EnrichPane.AutoMessage:यो {0} element ग्रीनस्टोन मेटाडाटा सेटसंग समबन्ध राख्नछ । यो सेटले त्यस्तो मेटाडाटाको प्रतिनिधित्व गर्छ जो स्वचालिन नै निकालन सकिन्छ । संग्रहले अनिरिक्त श्रृचना गर्न र सुजित रचनालाई मेटाडाट निकल्न सकिन्नछ भने चाहि सृजना समाप्त गरेर संग्रह हेर्न सकिन्छ । EnrichPane.ExistingValues:{0} को लागि स्थापित मूल्य EnrichPane.InheritedMetadataSelected:यो भागले मेटाडाटा माथिल्लो फोल्डरबाट निकालिएको हो । अनि यसमा कुनै प्रकारको सम्पादन गर्न मिल्दैन । तपाईले वास्तबिक मेटाडाटा भएको फोल्डर यस फोल्डर आइकनलाई थिचेर हेर्न सक्नुहु्न्छ जुन तेस्रो कोठाको प्ररंम्बमा छ । EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:यस आइकनमा थिचेर तपाई त्यस फोल्डरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बाट मेटाडाटाको भाग निकालिएको थिए र थप गरिएका थिए । EnrichPane.ManageMetadataSets:मेटाडाटा सेटलाई संचलन गर्नुस् EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:संग्रहले प्रयोग गरेको मेटाडाटा सेटलाई बदल्नुहोस् EnrichPane.No_File:कुनैपनि फाइलको छनोट भएको छैन EnrichPane.No_Metadata:कुनैपनि मेटाडाटा भेटिएन EnrichPane.No_Metadata_Element:मेटाडाटा सामग्री छैन EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:यो भागको मेटाडाटा फाइलको यस भागमा मात्र थप भएन , अनि यसलाई सम्पादन गर्न पनि सकिएन EnrichPane.Value_Field_Tooltip:मूल्य ( value ) छनौट गरिएको मेटाडाटा समाग्री राख्नुहोस EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:मूल्य ( value ) छनौट गरिएको मेटाडाटा सामग्री राखियो । #*********************** # #****** ExplodeMetadataPrompt ******* ExplodeMetadataPrompt.Explode:विस्फोट ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:मेटाडाटा फाईललाई विस्फोट गराउनुहोस् ExplodeMetadataPrompt.Instructions:यस मेटाडाटा को विस्फोटले एकल बनाउछ जसमा मेटाडाटा हरुको सम्पादन पनि गर्न मिल्दछ । यो एक अपरिबर्तनीय प्रक्रिया हो अनि यस कारणले गर्दा असल मेटाडाटा हरु यस संग्रहबाट हटाइन्छ । ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:विस्फोट असफल भयो ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:आधार डाटा {0} विस्फोट हुन सकेन ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:यो फाइल विस्फोट हुदैन ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:आधारभूत डाटा {0} सफलतापूर्वक विस्फोट भयो ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:विस्फोट हुदै गरिको सफल भयो ExplodeMetadataPrompt.Title:मेटाडाटा आधारभूतडाटा विस्फोट गर्नुहोस् ExplodeMetadataPrompt.Plugin:प्लगइन विस्फोटको लागि प्रयोग गर्नुहोस् #*********************** # #****** ReplaceSrcWithHTMLPrompt ******* ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc:HTML अनुवाद संग बदल गर्नुहोस् ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc_Tooltip:यस दस्तावेज लाई HTML संस्करण ग्रीनस्टोन जेनेरेटस ( Greenstone generates ) सँग बदल गर्नुहोस् ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Instructions:जब दस्तावेजलाई त्सयको HTML संस्करण संग बदल गरिन्छ तब फाइल लाई ( file ) पूर्ण भविष्यमा संम्पादन, पूर्ण निर्माण गर्न दिइन्छ । यो एक अपरिवर्तनिय प्रक्रिया हो, अनि मूल दस्तावेज जुन बदलिएको त्यो यस बाट हटाइन्छ । ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_Title:HTML संग बदल गरिदा असफल भयो । ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_ReplaceSrc:दस्तावेजहरु HTML संस्करण संग बदल गर्न मिल्दैन ReplaceSrcWithHTMLPrompt.NotSrcReplaceable:यस प्रकारका फाइललाई ( file ) HTML विवरणसंग स्थान बदल गर्न पाइदैन ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_ReplaceSrc:सबै छानिएको दस्तावेज लाई सफलतपूर्वक तिनिहरुको HTML स्थान बदल गरिएको छ ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_Title:HTML संस्करण बदल गर्न कार्य समाप्त भयो ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Title:स्रोत दस्तावेजहरुलाई HTML फाइल ( file ) हरुसंग स्थान बदल गर्नु ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Plugin:प्लगिङ #*********************** # #****** WriteCDImagePrompt ******* WriteCDImagePrompt.CD_Name:सिडि /डिभिडि ( CD/DVD) को नाम WriteCDImagePrompt.Export:सिडि /डिभिडि ( CD/DVD) को छबि लेख्नुहोस् । WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:छानिएको संकलनलाई विन्डोज ( windows ) सिडि /डिभिडि ( CD/DVD)को छबिको रुपमा लेख्नुहोस् । WriteCDImagePrompt.Failed_Export:{0} संकलन निर्यात गर्न सकिएन । WriteCDImagePrompt.Failed_Title:निर्यात असफल भयो WriteCDImagePrompt.Install:जब सिडि /डिभिडि ( CD/DVD) को प्रयोग गरिन्छ यसले आफै कतिपय फाइलहरु ( files ) स्थापित गरिदिन्छ । WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:संवयम स्थापित हुने सिडि रोम CD-ROM उत्पादन गर्छ जसले लाईब्रेरी सरभर ( Library server ) लाई होस्ट मसिनमा ( host machine ) राखिदिन्छ । WriteCDImagePrompt.NoInstall:जब सिडि / डिभिडि CD/DVD को प्रयोग गरिन्छ त्यसबेला कतिपय फाइलहरु ( files ) यसले स्थापित गर्दैन । WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:सिडि रोम ( CD-ROM ) उत्पादन गर्छ कुनै सिडिको स्थापना बिना लाईब्रेरीलाई होस्ट मसिन ( host machine ) चलाइदिन्छ । WriteCDImagePrompt.Instructions:एक वा एक भन्दा बढि संकलनलाई पूर्ण स्थापित गर्न विन्डोज ( winsows ) सिडि / डिभिडि CD/DVD निर्यात गर्छ । WriteCDImagePrompt.Progress_Label:फाइलहरु को प्रतिलिपि बनाउने यसको लागि केहि समय लाग्दछ । WriteCDImagePrompt.Size_Label:अंकित आकार WriteCDImagePrompt.Successful_Export:संकलनहरु पठाइयो WriteCDImagePrompt.Successful_Title:पठाउने कार्य सकियो WriteCDImagePrompt.Title:संकलहरुलाई सिडि/डिभिडि ( CD/DVD) मा पठाउने कार्य #************************ # #****** ExportAsPrompt ******* ExportAsPrompt.Export_Name:फोल्डरको नाम ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:ग्रीनस्टोन अस्थायी ( tmp) निर्देशिकामा फोल्डरको ( folder ) को नाम दिनुस् जसम पठाइएका संग्रह राखिनेछ । ExportAsPrompt.Export:निर्यात संग्रह ExportAsPrompt.Export_Tooltip:छनौट गरिएको संग्रहलाई छानिएको फाईलका स्वरुपमा राखि निर्देशन गरिएको फाइलमा पठाउनुहोस ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:संग्रह {0} निर्यात गर्न सकिएन ExportAsPrompt.Failed_Details:पुन: विवरणको लागि {1} हेर्नुहोस् ExportAsPrompt.Failed_Title:निर्यात असफल भयो ExportAsPrompt.Instructions:फाइललाई रुापन्तरण गरि संग्रहमा निर्यात गर्नुहोस् ExportAsPrompt.Progress_Label:फाईलहरु निर्यात हुदैछ । यसको लागि केहि समय लाग्न सक्छ । ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:संग्रहमा { 0} पठाइयो ExportAsPrompt.Successful_Details:फाइल {1} मा पठाइयो ExportAsPrompt.Successful_Title:पठाउने कार्य पूर्ण भयो ExportAsPrompt.Title:पठाइएको संग्रह ExportAsPrompt.SaveAs:मा पठाइएको ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:आफूले इच्छा गर्नुभएको प्रारुप छान्नुहोस् र त्यही प्रारूप पठाउनुहोस् ExportAsPrompt.Cancel:रद्द गर्नुहोस् ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:निर्यात कार्य रद्द गर्नुहोस् ExportAsPrompt.Browse:खोलक ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:xls फाइल छान्नुहोस् ExportAsPrompt.ApplyXSL:एकसेल एल फाईल प्रयोगगर्नुहोस् {0} ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:Xsl फाइलको प्रयोग गरेर पठाई फाइललाई रुपातरित गर्नुहोस् ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:सामूहिक लब्धांका अभिलेख ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:सबै लब्धांक अभिलेख लाई एउटा एकल फाईलमा पठाउनुहोस् ExportAsPrompt.MappingXML:मानचित्रको फाइललाई प्रयोग गर्नुस् ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:मानचित्र फाइल पर्योग गरि पठाइएको फाइलहरु रुपान्तरित गर्नुहोस् # #***** Inherited Metadata ***** ExtractedMetadata.Message:छनौट गरिएको फाइल अथवा फोल्डरमा निकालिएको मेटाडाटा संलगन छ । निकलिएको मेटाडाटा हेर्नको निम्ति फाइल विवरणमा जानुस् अनि प्राथामिकताको आधारमा छान्नुहोस् । जेनिरल प्रोप्रटि सिटमा " भिउ एक्सट्रियाकटेट मेटाडाटा " छान्नुहोस् अनि ok थिच्नुहोस् ExtractedMetadata.Title:यो फाइल/ फोल्डरमा तनिएको मेटाडाटा छन जुन लुकेको छ । # #***** FileActions ***** FileActions.Calculating_Size:छनौट गरिएको फाइलहरुको वुल क्षेत्रको गणना गरिदै FileActions.Copying:प्रितलिपि बनाइदै FileActions.Could_Not_Delete:हटाउन सकिदैन FileActions.Cyclic_Path:प्रतिलिपि बनाउन सकिएन : गंतव्य फोल्डर स्रोत फोल्डरको एक सहायक फोल्डर हो । FileActions.Deleting:मेटाइदैछ FileActions.Directories_Selected:फोल्डर हरु छानियो FileActions.Directory_Selected:एउटा फोल्डर छानियो FileActions.File_Already_Exists_No_Create:फाईल ' {0} ' नामक फाइल यहाँ पहिले देखिनै छ । FileActions.File_And_Directories_Selected:एउटा फाइल र {0} फोल्डर्सको छनौट भयो FileActions.File_And_Directory_Selected:एउटा फाइल र एउटा फोल्डरको छनौट भयो FileActions.File_Create_Error:{0} नामक फाईल बनाउन सकिएन FileActions.Folder_Create_Error:{0} नामक फोल्डर बनाउनु सकिएन FileActions.Folder_Does_Not_Exist:यो फोल्डर उपलब्ध छैन, सायद यसको नाम परिवर्तन वा फोल्डर हटाइयो होला । FileActions.File_Exists:{0} नामक फाइल पहिले बाटनै गंतव्य फोल्डरमा रहेछ अझ थप लेख्न चाहानुहुन्छ ? FileActions.File_Move_Error_Message:{0} बाट { 1} मा सारन सकिएन FileActions.File_Not_Deleted_Message:माथि उल्लेख फाइललाई हटाउन सकिएन । कृपया त्यो उल्लेखित फाइल खुल्ला छ कि छैन भनेर हेर्नुस् र फेरि प्रयास गर्नुस् FileActions.File_Not_Found_Message:माथि उल्लेखित फाइल भेटिएन । जब एकपटक फाइल view गरिन्छ, कृपया तव हेर्नु पुन: ताजा होला फाइल अजै पनि हुन्छ । FileActions.File_Selected:एउटा फाइलको छनौट भयो FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} फाइलस् र एक फोल्डरको छनौट भयो FileActions.Files_Selected:कुनैपनि फाइलको छनौट भएन FileActions.Folder_Already_Exists:{0} नामक फोल्डर पहिले देखि नै छ यो नामका अर्को फोल्डर बनाउन मिल्दैन FileActions.Insufficient_Space_Message:फाइलको प्रतिलिपि बनाउनको निम्ति पर्याप्त ठाँउ चाहिन्छ । यो फाइल को क्रिया असफल भयो किनकि डिक्समा निर्देशन गरिएका ठाँउ अपर्याप्त छ । प्रयाप्त ठाँउ भएमा तपाईको आबश्यकता अनुशार फाइल सफल हुनेछ जुन a\nfurther: {0} FileActions.Moving:सरिदैछ FileActions.No_Activity:कुनैपनि क्रियाकालागि अनुरोध भएको छैन FileActions.Read_Not_Permitted_Message:पढ्न सकिएन FileActions.Read_Only:वर्कस्पेसमा भएको फाइलस्लाई पढ्न मात्र सकिन्छ तर मेटाउन सकिन्न । FileActions.Replacing:फेरि राखिदै FileActions.Selected:{0} फाइलस् र {1} फोल्डर्सको छनौट भएको छ । FileActions.Unknown_File_Error_Message:यद्यपि फाईलको प्रयोग गरिदा कुनै पनि त्रुटि संदेस आएन तर अन्तिम जाँचले मुल फाईलको प्रतिलिपि स्रोत फाइल संग मेल खादैन भनेर उल्लेख गरियो । यसको कारण थाहाछैन । कृपया तपाईको सञ्चारको जाँच गर्नुस अनि त्यहा स्थापित गरिएको जेभिएम लाई नबिनिकरण गर्नुस् FileActions.Write_Not_Permitted_Message:लाईब्रेरी इन्टरफेस संग लेख्ने अनुमति छैन् । कृपया फाइलको अनुमतिहरु हेर्नुस् FileActions.Write_Not_Permitted_Title:त्रुटि फाइलको गलत अनुमति FileActions.Yes_To_All:सबैको लागि हो FileActions.File_Permission_Detail:नोट सामान्यतय, ग्रीनस्टोन लाइब्रेरीयन इन्टरफेरले ग्रीनस्टोन होम फोल्डरको निम्ति लेख्न अनुमति चाहिन्छ जुन चाहि {0} हो । कृपया बर्तमान उपयोकर्तालाई यस फोल्डर र सबै सहायकफोलदरको निम्ति पूर्ण नियन्त्रण दिनुहोस अनि पूर्ण प्रयास गर्नुस् अर्को बिकल्प : ग्रीनस्टोन लाई पूर्ण यस्तो ठाँउमा स्थापित गर्नुस् जहाँ तपाईलाई पूर्ण नियन्त्रण दिएको हुन्छ जस्तै तपाखो होम फोल्डर अथवा " माइ डकुमेन्ट " #************************ # #******* File Associations dialog ********** FileAssociationDialog.Add:थप FileAssociationDialog.Add_Tooltip:यस सफ्टवयरको प्रयोग गरि यस प्रकारका फाइलहरु हेर्नुहोस् FileAssociationDialog.Batch_File:फाइलहरुको समूह FileAssociationDialog.Browse:खोल्ने FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:तपाईको फाइल स्पेसबाट दिएको बिकल्प छनौट गर्नुहोस् FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:तपाईको सफ्टवेयर ( खोजको बिकल्प ) खोज लाई तत्काल मेकोस द्धारा बन्द गरिएको छ । FileAssociationDialog.Browse_Title:सफ्टवेयर छान्नुहोस् FileAssociationDialog.Close:बन्द गर्नुस् FileAssociationDialog.Close_Tooltip:यो कार्यलाई बन्द गरि मूख्य उइन्डोमा ( झ्याल ) फर्कनुस् FileAssociationDialog.Command:निर्देशनहरुको शुभारेम गर्नुस् FileAssociationDialog.Command_File:निर्देशन फाइलस् FileAssociationDialog.Command_Tooltip:तपाईले चाहनु भएको सफ्टवेयरको सूभांरभ गर्न निर्देशन लेख्नुहोस् FileAssociationDialog.Details:नयाँ फाइलसंग जोडिएको विवरण FileAssociationDialog.Executable_File:प्रतिपादन फाइलस् FileAssociationDialog.Extension:फाइलको अन्त्यको लागि FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:फाइलहरुको उद्देश्य अनुशार फाइल विस्तृत गर्नुहोस् FileAssociationDialog.Instructions:कुन वाह्य प्रोग्रामको प्रयोगगरि कुन किसिमका फाइल हर्न र प्रोग्राम सुचारु गर्न कुन कमान्द(command) पठाइयो भन्ने जानकारिको लागि यो बक्स(dialog) प्रयोग गर्नुस्। \n नँया किसिमका फाइल थप्न , यसको किसिम "For Files ending" मा लेख्नुस् । सुचारु गर्नै कमान्द(command) थप्न वा सम्पादन गर्न , 'Launch command ' मा नँया कमान्द लेख्नुस् वा 'Browse' मा थिची सहि प्रोग्रामको फाइल सिस्तम(system) खोज्नुस ।जँहा फाइलको नाम राख्नु पर्छ, त्यँहा विशेष शब्द '%1" प्रयोग गर्नुस । उदाहरण : "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1" । '%1' कमान्द(command)को अन्तमा जोडिन्छ, यदि लेखिएन भने । \nMAC प्रयोगकर्ताले म्याकमा निहित कमान्द "open [-a ] %1" प्रयोग गर्नुस । FileAssociationDialog.Table.Command:निर्देशन FileAssociationDialog.Table.Extension:बिस्तर FileAssociationDialog.Title:फाइल सम्बन्धनमा सम्पादन गर्नुस् FileAssociationDialog.Remove:हटाउनुस् FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:छनौट गरिएको सम्बन्धन बर्तमान भएका सम्बन्धन हटाउनुस् FileAssociationDialog.Replace:पुन: राख्नुहोस् FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:नयाँ सम्बन्धन विवरण संग पुन: राख्नुहोस् #******************* # #******Filter*************** Filter.0:एयच टि एम र एच टि एम एल Filter.1:एक्सएमएल Filter.2:अभ्यास फाइल्स् Filter.3:छबिहरु Filter.4:पिडिएफ Filter.5:कार्यलय दस्तावेज Filter.All_Files:सबै फाइलहरु Filter.Filter_Tree:फाइलहरु देखाउनु Filter.Invalid_Pattern: तपाईले थपेका संरचना छनौटमा परेनन्
कृपया निरन्तर रुपमा आफ्न भावानाहरु wildcard मा प्रस्तुत गर्नुहोस्
#*********************** # #***** GAuthenticator ***** GAuthenticator.Password:पासवर्ड GAuthenticator.Password_Tooltip:तपाईको पसवर्ड यहाँ लेख्नुहोस् GAuthenticator.Title:पासवर्ड चाहिन्छ GAuthenticator.Username:प्रयोगकर्ताको नाम GAuthenticator.Username_Tooltip:तपाई प्रयोगकर्ताको नाम यहाँ लेख्नुहोस् #************************** # #***** General Messages ***** # 0 - A String representing the name and method of the class in question. General.Apply:प्रयोग General.Apply_Tooltip:बर्तमान सेटिंग प्रयोग गर्नुस् तर सम्बाद नहटाउनुहोस् General.Browse:खोल्नु General.Cancel:रद्द गर्नु General.Cancel_Tooltip:परिबर्तनहरुलाई रद्द गर्नुस् General.Close:बन्द गर्नुस् General.Close_Tooltip:सम्बाद बक्स बन्द गर्नुस् General.Edit:सम्पादनको मूल्य General.Error:त्रुटि General.LLS_Not_Started:तपाईले ग्रीनस्टोन सर्भर खोल्नुभयो, तर यसको लाइब्रेरी बटन अझै पनि थिच्नुभएको छैन जब एकपटक तपाई यो कार्य गर्नुहुन्छ तब लाईब्रेरी इन्टरफेसमा पूर्ववलोकन संग्रहमा थिचेर तपाई संग्रहहरु हेर्न सक्नुहुन्छ General.LLS_Not_Started_Title:लोकल लाईब्रेरी सर्भर अझै पनि सुरु भएको छैन General.No:छैन General.NotSunJava:जाभा बिक्रेता ध्यान दिनुहोस् लाईब्रेरी इन्टरफेस जाभामा फाराम सब माईक्रो प्रणाली बाट विकसित र जाँच गरिएको हो । General.OK:ठिक General.OK_Tooltip:वर्तमान सेटिंङगलाई स्वीकार गर्नु र सम्बाद बाट बाहिरिनुहोस् General.Outstanding_Processes:unitil का सबै प्रोग्राम पूर्णरुपले लाईब्रेरियन interface ले बन्द गर्न सक्दैन General.Outstanding_Processes_Title:बाहिरिनको लागि पर्खनुहोस् General.Pure_Cancel_Tooltip:यो कार्यलाई रोक्नुहोस् बनाइएका लाई परिबर्तन गर्न सकिदैन General.Review_Output:कृपया तल आएको नतिजाको समिक्षा गर्नुहोस् General.Redo:फेरि गर्नुहोस् General.Redo_Tooltip:अन्तिममा गरिको लाई फेरी स्थापित गर्नुस् General.Undo:पूर्ववत General.Undo_Tooltip:अन्तिममा गरिएको सम्पादन लाईपूर्ववत गर्नुस् General.Usage:प्रयोग : {0} <प्रोग्रम >\n सबै नापहरु ऐच्छिक हुन तर यदि लाईब्रेरियन इन्टरफेस असफल भएमा -gsdl र लाईब्रेरी सेट हुने छैन \n -gsdl : शक्तिको बाटो gsdl\n लाईब्रेरिको बाटो cgi-bin\n -mozilla बाटो mozilla\n ऐन तपाईको वेव मा mirroring controls\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n -debug : Enable debug messages\n -no_load : Don't load previously open collection\n -load : Load the specified collection General.View:मुल्य(value) हर्नुहोस् । General.Warning:जानकारी General.Yes:हो #**************************** # #***** GShell ***** GShell.BadArgument:आर्गुमेन्त {0} अमान्य छ। GShell.BadArgumentValue:आर्गुमेन्त {0} मा अमान्य मुल्य(value) छन्। GShell.BadPluginOptions:बेठिक argument occurred in plugin {0}. GShell.BadClassifierOptions:वर्गीकारक {0}मा नबेठिक आर्गुमेन्त भयो । GShell.Build.Auxilary:प्राथमिक फाइल बनाउनहोस र तन्दुरुस्त गर्नुहोस GShell.Build.BuildBegun1:बनाउन सुरु गरिदै GShell.Build.BuildCancelled:रद्द गरियो GShell.Build.BuildComplete1:बनाउन सकियो GShell.Build.CompressText:अक्षर लाई सानो पारिदै GShell.Build.Index:अनुक्रम र स्रोत स्तरको आधारमा अनुक्रमा आधार बनाउनुहोस् GShell.Build.InfoDatabase:सूचना डाटावेस बनाइदै GShell.Build.Phind:फिन्ड बर्गीकरण बनाइदैछ । यो क्रममामा अलि समय लाग्ला GShell.Schedule.ScheduleBegun1:तालिकाको शूरुवात GShell.Schedule.ScheduleComplete1:तालिकाको कार्य सकियो GShell.Schedule.ScheduleDelete:तालिकामा भएको कार्यलाई मेटाइदै GShell.Command:आदेश ( निर्देशन ) GShell.Failure:निर्देशन असफल भयो GShell.Import.FileNotProcessed:{0-target file path} नाम फाइललाई चिनियो तर कुनै पनि प्रकारको प्लगइन द्धारा प्रणाली पूर्ण हुन सकिएन GShell.Import.FileNotRecognised:{0-target file path} नामका फाइल कुनै पनि प्लगइन ( plugin ) द्धारा चिनिएन । GShell.Import.FileProcessing:{0-target file path} नाम फाइल {1-plugin name}. बाट प्रणाली पूर्ण हुदैछ । GShell.Import.FileProcessingError:गर्दै गरिएको बेला {0-target file path} नामक फाइलले एक त्रुटि को सामन गर्नु परेको छ । GShell.Import.ImportBegun1:आयाको शुरु GShell.Import.ImportComplete1:पठाई सकियो GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered} दस्तावेजहरु लाई प्रसंस्करण गर्न सकिन्छ GShell.Import.ImportComplete2.1:१ दस्तावेजको प्रसंस्करण गर्न सकिन्छ GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} दस्तावेजलाई प्रसंसकरण गर्न सकियो र संग्रहमा सामिल गरियो GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:१ दस्तावेज प्रंसस्करण गरि संकलनमा सामिल गरियो GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} लाई कुनै पनि प्रकारको थप गर्ने पनि प्लगइनबाट रोकिएको छ ( जस्तै के छबि वेव पेजमा ) GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 मा कुनै पनि प्रकारको थप गर्न प्लगइनबाट रोकावट आएको छ । GShell.Import.ImportComplete.Ignored:0-number ignored} चिनिएन GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:१ लाई चिनिएन GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} हरु अस्विकृत भयो GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:१ अस्वीकृत भयो GShell.Import.ImportComplete3:\n GShell.Import.Warning:{0-plugin name} साबधान GShell.Parsing_Metadata_Complete:आरकाइभड् मेटाडाटा को Archived metadata वितकर्षण सकियो GShell.Parsing_Metadata_Start:नयाँ मेटाडाटाहरु ( New metadata ) आरकाइभ file ( archive files ) बाट वितकर्षण निकालिदै GShell.Success:निर्देशन पुरा भयो #********************* # #***** GUI ***** # Currently Enabled and Disabled display the same text but in different # colours. If necessary this can be changed. GUI.Create:बनाउनुहोस् GUI.Create_Tooltip:तपाईको संग्रह ग्रीनस्टोन Greenstone प्रयोग गरेर बनाउनुहोस् GUI.Design:बनाई GUI.Design_Tooltip:कार्यक्षमाताको रचना तपाईको संग्रहमा गर्नुस् GUI.Download:सार्नुहोस् GUI.Download_Tooltip:सामाग्रीहरु इन्टरनेट ( Internet ) बाट तपाईको संग्रहको लागि सार्नुहोस् GUI.Enrich:बनाउनुहोस् GUI.Enrich_Tooltip:संग्रहको फाइलहरु मा ( files ) राख्नुहोस् GUI.Format:प्रारुप GUI.Format_Tooltip:तपाईको संग्रहको दृश्य रचना गर्नुहोस् GUI.Gather:समेट्नुस् GUI.Gather_Tooltip:तपाईले आफ्नो संग्रहमा राख्न चाहेको फाईलहरुको ( files ) छनौट गर्नुस् #*************** # #***** HELP ***** Help.Contents:सामाग्री Help.Title:लाईब्रेरियन इन्टरफेस ( Librarian Interface ) सहयोग पृष्ठ #**************************** # #***** Invalid Metadata ****** InvalidMetadata.Message:यो मेटाडाट तत्त्व ( metadata value ) पूर्व निर्धारित मूल्य संग ( Value ) प्रतिबंधित छ । वर्तमानमा भएको मध्य एक मूल्य value लाई छान्नुहोस् ् InvalidMetadata.Title:वेठीक मेटाडाटा ( metadata ) #*************************** # #***** LegacyCollection LegacyCollection.Message:तपाई यस्तो संग्रह थप्दै हुनुहुन्छ जुन जि एल आई ( GLI ) ले बनाएको होइन । बर्तमान अबस्थामा भएका मेटाडाटा ( metadata ) हरु डुबलिन कोर मेटाडाटासेट ( Dublin Core metadata set ) मा पठाइन्छ सक्कल मेटाडाटा फाइलहरु ( metadata file ) इम्पोट बि ए के ( import bak ) नामका फोल्डरमा (folder ) सुरक्षित रहनेछ । LegacyCollection.Title:भित्रि संग्रह हरु थपिदै #*************************** # #***** LockFileDialog ***** LockFileDialog.Cancel_Tooltip:बन्द गरिएको फाइलको ( file ) नियन्त्रणमा ( संग्रह त्यसपछि खुल्दैन ) LockFileDialog.Date:मिति LockFileDialog.Error:त्रुटि LockFileDialog.Lockfile_Message_One:बन्द भएको फाइलको ( file ) उपस्थितिले संग्रह पहिले नै खुल्ला छ भन्ने संकेत गर्छ । LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:के तपाई बन्द गरिएको फाइलको ( files ) नियन्त्रण लिन चाहनुहुन्छ ? LockFileDialog.Machine:कहाँ LockFileDialog.Name:नाम LockFileDialog.OK_Tooltip:बन्द गरिएको फाइलको ( file ) नियन्त्रण लिनि LockFileDialog.Title:बन्द भएको फाइलको पहिचान LockFileDialog.User:को #******************** # #*****MappingPrompt ********** MappingPrompt.File:फोल्डर MappingPrompt.Map:छोटो मिठो MappingPrompt.Name:नाम MappingPrompt.Title:फोल्डर सानो ( shortcut ) बनाउुनुहोस् MappingPrompt.Unmap:छोटो लाई हटाउनुहोस #******************* # #***** Menu Options ***** Menu.Collapse:फोल्डरलाई ( folder ) बन्द गर्नुहोस् Menu.Edit:सम्पादन गर्नुहोस् Menu.Edit_Copy:प्रतिलिपि बनाउनुहोस् ( कन्ट्रोल - सि ) ({0}-c) Menu.Edit_Cut:काट्नुहोस् ( कन्ट्रोल - एक्स ) ({0}-x) Menu.Edit_Paste:एक ठाँउ बाट आर्को ठाँउमा सार्नुहोस् (कन्ट्रोल - भि )({0}-v) Menu.Expand:फोल्डर खोल्नुहोस् Menu.Explode_Metadata_Database:आधारभूत तथ्य बाट metadata विस्फोट गराउनुहोस Menu.Replace_SrcDoc_With_HTML:HTML संसककरण संग स्थान बदल गर्नुस् Menu.File:फाइल Menu.File_Associations:फाइल संगठण Menu.File_CDimage:सिडि / डिभिडि CD/DVD छबि Menu.File_Close:बन्द गर्नुहोस Menu.File_Delete:मेटाउनुहोस् Menu.File_Exit:निस्कनुहोस् Menu.File_ExportAs:पठाउनुहोस् Menu.File_New:नयाँ Menu.File_Open:खोल्नुहोस् Menu.File_Options:प्राथमिकताहरु Menu.File_Save:सुरक्षित गर्नुस् Menu.Help:सहयोग Menu.Help_About:को बारेमा Menu.Metadata_View:{0} मा मेटाडाटा ( metadata ) राख्नुहोस् Menu.Open_Externally:बाह्य कार्ययोजन ( external program) खोल्नुहोस् #******************** # #***** MetaAudit ***** MetaAudit.Close:बन्द गर्नुस् MetaAudit.Close_Tooltip:यो संम्बाद कोठा बक्स ( dialog box ) बन्द गर्नुस् MetaAudit.Title:सबै मेटाडाटा ( metadata ) #********************* # #***** Metadata ***** Metadata.Element:तत्त्व Metadata.Value:भ्यलु ( value ) मूल्य MetadataSet.Files:मेटाडाटा सेट फाइल्स् (Metadata Set Files) #********************************** # #***** MetadataSetDialog********** MetadataSetDialog.Title:मेटाडाटा सेट( Metadata Set) मिलाउनुहोस् MetadataSetDialog.Add_Title:मेटाडाटा सेट( Metadata Set) थप गर्नुहोस् MetadataSetDialog.Current_Sets:राखिएको मेटाडाटा सेट( Metadata Set) MetadataSetDialog.Available_Sets:उपलब्ध भएका मेटाडाटा सेट( Metadata Set) MetadataSetDialog.Add:थप गर्नुस् MetadataSetDialog.Add_Tooltip:नयाँ मेटाडाटा सेट( Metadata Set) यस संग्रहमा थप गर्नुस् MetadataSetDialog.New_Set:नयाँ MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:नयाँ मेटाडाटा सेट( Metadata Set) रचना गर्नुहोस् MetadataSetDialog.Add_Set:थप गर्नुस् MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:छनौट गरिएको मेटाडाटा सेट लाई संग्रहमा थप गर्नुहोस् MetadataSetDialog.Browse:खोल्नुस् MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:नयाँ मेटाडाटा सेट( Metadata Set) यस संग्रहमा थप गर्नुस् MetadataSetDialog.Edit:सम्पादन गर्नुस् MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:छनौट गरिएका मेटाडाटा सेट( Metadata Set) सम्पादन गर्नुस् MetadataSetDialog.Remove:हटाउनुहोस् MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:छनौट गरिएको मेटाडाटा सेट( Metadata Set) संग्रहबाट हटाउनुहोस् MetadataSetDialog.Elements:छनौट गरिएको मेटाडाटा सेट( Metadata Set) इलिमेन्टस ( Elements ) तत्त्व सामाग्री #**************************************** # #***** MetadataSetNamespaceClash warning*** MetadataSetNamespaceClash.Title:मेटाडाटा सेट( Metadata Set) नाम स्थान क्लयास MetadataSetNamespaceClash.Message:तपाईले मेटाडाटा सेट( Metadata Set) {0} यस संग्रहमा भएको नेमस्पेस संग मेल खान गएको छ । यदि तपाईले यो नयाँ सेट ( set ) थप गर्नु भएमा पुरानो हटाइने र नयाँ मात्र बाँकी हुन्छ । यदि चहिने सबै तत्त्वहरु उपयुक्त छ भने राखिएका मेटाडाटा ( Metadata ) को मूल्य अर्को नयाँ सेटमा स्थान्तरण हुन्छ #********************************************* # #******** MetadataImportMappingPrompt ********* MIMP.Add:थप गर्नुस् MIMP.Add_Tooltip:छनौट गरिएको सेटमा ( set ) मेटाडाटा ( Metadata ) सामाग्री एलिमेन्ट थप गर्नुस् MIMP.Ignore:उपेक्ष MIMP.Ignore_Tooltip:यस मेटाडाटा सामाग्री ( metadata element ) हटाउनुहोस MIMP.Instructions:{0} मेटाडाटा सामग्री ( metadata element ) स्वंयम संग्रहमा तयारी रुपमा पठाउनु सकिएन मेटाडाटा सेटको छनौट गर्नुस् अथवा थप थिचि त्यस मेटाडाटा लाई सेटमा थप गर्नुस् ( यदि त्यस मेटाडाटा मा सेटछैन भने ) एउटा एलिमेन्ट ( elements ) छनौट गरि मर्ज merge थिचेर मेटाडाटा लाई त्यस सामाग्री पठाउनुहोस् त्यस मेटाडाटा लाई हटाउनुहोस् MIMP.Merge:मिलाउनुहोस् MIMP.Merge_Tooltip:मेटाडाटा सामाग्री ( metadata element ) संग राख्नुहोस् MIMP.Source_Element:मेटाडाटाको स्रोत सामाग्री ( metadata elements ) MIMP.Target_Element:लक्षित मेटाडाटा को सामाग्री ( medatdata element ) MIMP.Target_Set:लक्षित मेटाडाटा सेट ( metadata set ) MIMP.Title:चाहिएको कार्य मिलाउनुहोस् । #***************************** # #***** Mirroring ***** Mirroring.ClearCache:वयास ( cache ) लाई सफा गर्नुस् Mirroring.ClearCache_Tooltip:तानिएका फाइल्स् ( files ) मेटाउनुहोस् Mirroring.Download:तान्नुस् ( सार्नुहोस् ) Mirroring.Download_Tooltip:नयाँ सार्ने कार्य सूरु गर्नुस् Mirroring.DownloadJob.Close:बन्द गर्नुस् Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:यस कार्यलाई सूचिबाट निकाल्नुस् यदि यो तत्कल चलिरहेको छ भने तत्काल बन्द गर्नुस् Mirroring.DownloadJob.Downloading:सार्ने कार्य गरिदैछ Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:सार्ने तान्ने कार्य पूरा भयो Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:सार्ने कार्य बन्द गरियो Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:सार्ने कार्य हुदै छ । Mirroring.DownloadJob.Log:लग ( log ) हेर्नुस् Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:यस सार्ने प्रक्रियाको विवरण हेर्नुस् Mirroring.DownloadJob.Log_Title:लग ( log ) तान्नुहोस् Mirroring.DownloadJob.Pause:रोक्नुहोस् Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:यस सार्ने प्रक्रियालाई रोक्नुहोस् Mirroring.DownloadJob.Resume:सुचारु Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:सार्ने प्रक्रिया सुचारु गर्नुस् Mirroring.DownloadJob.Status:सारियो {0} अफ {1} फाइल्स् {2} चेतावनी {3} त्रुटि Mirroring.DownloadJob.Waiting:सुरुहुने पर्खाईमा Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:उपयोगकर्ताको कार्यको पर्खाईमा Mirroring.Invalid_URL:थिचिएको यु आर एल ( URL ) बेठिक छ । कृपया सच्चयाउनुहोस् Mirroring.Invalid_URL_Title:बेठिक यू आर एल ( URL ) Mirroring.Preferences:कान्फिगर प्रोक्सी ( Configure Proxy ) Mirroring.Preferences_Tooltip:प्रोक्सीलाई सक्षम बनाउनुहोस् अब प्रोक्सीमा भएको सेटिङ लाई सम्पादन गर्नुस् #********************* # #***** Missing EXEC ***** MissingEXEC.Message:साबधान तपाई तपाईको नयाँ संग्रह लाईब्रेरी इन्टरफेसमा बसेर तबसम्म हेर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईले लोकल्ली रन भइरहेको त्मक्याट सरभरको पाथ ग्रीनस्टोन context मा उल्लेख गर्नुहुन्न । अब तपाईले यसलाई उल्लेखित ठाँउमा लेख्न सक्नहुन्छ । अथवा प्राथामिकतामा गएर कनेक्सन ट्याब छान्न सक्नुहुन्छ । याद राख्नुहोस् जायज URL"http://" बाट शरु हुन्छ अनि executable नाम बाट अन्त्य हुन्छ । ( "gsdl" ग्रीनस्टोन विन्डोज लोकल लाईब्रेरी सरभरको लागि," Library. cgi" अरु वेव सरभरको लागि ) MissingEXEC.Title:ग्रीनस्टोन लाईब्रेरीको ठगाना हरायो । #***** Missing EXEC_GS3 ***** MissingEXEC_GS3.Message:कृपया ग्रीनस्टोन ३ लाईब्रेरी URL लेख्नुहोस् । तपाई तपाईको नयाँ संग्रह लाईब्रेरी इन्टरफेस बसेर तबसम्म हेर्न सक्नुहुन्न, जब सम्म तपाईले उल्लेख गर्नुहुन्न । अब तपाईले यसलाई उल्लेखित ठाँउमा लेख्न सक्नु हुन्छ अथवा प्राथमिकतामा गएर कनेक्सन ट्याब छान्न सक्नुहुन्छ । याद राख्नुहोस् जाय URL "http"//". प्रोटोकल बाट सुरु हुन्छ । MissingEXEC_GS3.Title:ग्रीनस्टोन ३ लाइब्रेरि यूआरएल #***** Missing GLIServer ***** MissingGLIServer.Message:कृपया रिमोट ग्रीनस्टोनको ( remote Greenstone ) को ठेगाना " gliserver.pl" लिपि उल्लेखित ठाँउमा लेख्नुहोस् । सम्झनुहोस् जायज युआरएल ( URL ) "http://" बाट शुरु हुन्छ र "gliserver.pl" मा अन्त्य हुन्छ । MissingGLIServer.Title:GLI सरभरको ठेगाना उल्लेख गर्नुस् #***** Missing GSDL ***** MissingGSDL.Message:जानकारी : लाईब्रेरीयन इन्टरफेसका सम्पुर्ण सुविधाहरु प्रयोग गर्न लागि तपाई कंप्यूटरमा ग्रीनस्टोन डिजिटल लाईब्रेरी स्थापन(installed) भएको हुनुपर्छ । यदि तपाईलाई यो जानकारी त्रुटि सन्देशको रुपमा पाईराख्नु भएकोछ भने कुपया स्थापन कार्य र लाईब्रेरी इन्टरफेस ब्याच(batch) वा स्क्रीप्त(script) फाइलमा पाथ(path) चेक गर्नुहोस् । MissingGSDL.Title:ग्रीनस्टोनको पाथ हरायो । #***** Missing PERL ***** MissingPERL.Message:साबधान तपाईले PERL स्थापित नगरि नयाँ संग्रह बनाउन सक्नुहुन्छ न कि वर्तमान लाई चलाउनसक्नु हुन्छ । अनि लाईब्रेरी इन्टरफेसले तपाईको सिस्टममा PERL भेटाउन सकेन । यदि तपाईले यो सन्देश पाइरहनुभएको छ भने कृपया आफ्नो installation को जाँच गर्नुस् अनि लाईब्रेरियक इन्टरफेस व्याच र प्रतिलिपि फाइलको जाँच गर्नुस् । MissingPERL.Title:PERL पाथ हरायो #******* MissingImageMagick ******** MissingImageMagick.Message:सवधान लाईब्रेरी इन्टरफेसले imageMagick को मिल्दो संस्करण खोज्न असफल भयो । छबिहरु संग्रहमा भेटाउन सकिन्छ तर छवि चाहिं उपलब्ध हुदैन जस्तै छविलाई अरु वेग्लै डाचामा बदल्ने, अथवा थम्बनेल बनाउने MissingImageMagick.Title:इमेज म्याजिक हरायो । #***************************** # #***** New Session ***** NewCollectionPrompt.Base_Collection:यो संग्रहलाई आधार बनाएर NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:वर्तमान संग्रहको छनौट गरि त्यसको आधारमा नयाँ संग्रह बनाउनुहोस् NewCollectionPrompt.Collection_Description:सूचिको विवरण NewCollectionPrompt.Collection_Name:फोल्डरको संग्रह NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:यो एक व्यक्तिगत संग्रह हो । NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:यो संग्रहलाई केवल यसलाई सृजना गरेको अयत त्सस्ता उपयोगकर्ता हरु जो "all-collections-editor" समूहमा छन, तिनि हरुले मात्र सम्पादन गर्न सक्छन NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:यो एक व्यक्तिगत संग्रह होइन । NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:यो संग्रह "all-collections-editor" समूहमा भएका उपयोगकर्ताहरुले सम्पादन गर्न सक्छन् NewCollectionPrompt.Error:नयाँ संग्रहमा त्रुटि NewCollectionPrompt.Instructions:नयाँ संग्रह बनाउनुको निम्ति तल उल्लेखित जानकारी भर्नुहोस् NewCollectionPrompt.NewCollection:नयाँ संग्रह NewCollectionPrompt.Title:नयाँ संग्रह बनाउनुहोस् NewCollectionPrompt.Title_Clash:तपाईले छान्नुभएको शीर्षक यस संग्रहमा पहिले देखिनै छ के तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ ? NewCollectionPrompt.Title_Error:यस शीर्षकमा सोधिएको जानकारीहरु सबै पर्छ कृपया सच्चयाउनुहोस् #***** New Folder OrFilePrompt ***** NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:डमी ( नक्कली ) NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:नयाँ फोल्डर NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:परिचयात्मक फोल्डर NewFolderOrFilePrompt.File_Name:फाईलको नाम NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:तपाईको नयाँ फाइलको लागि एउटा नाम दिनुस् NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:फोल्डरको नाम NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:नयाँ फोल्डरको निम्ति एउटा नाम दिनुस् NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:नयाँ फोल्डर बनाउनुहोस् NewFolderOrFilePrompt.Title_File:नयाँ नक्कली दस्तावेज बनाउनुहोस् #********************** # #******* OldWGET ******* NoPluginExpectedToProcessFile.Message:ग्रीनस्टोनको कुनै पनि प्लगइन आफै सीधा हुदैन । ( यो संग्रहमा यदि त्यो अरु फाइलसंग संबधित भए जस्तै छवि एक वेज पेजमा ) फाइलको सही extension छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुस् । यदि ठिक छ भने तपाईले Unknown plug प्रयोग गर्नु प्रने हुन्छ यो फाइलको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि हो । NoPluginExpectedToProcessFile.Title:कुनैपनि प्लगइनबाट फाइल अघि सार्ने आशा गरिएको छैन #*********************** # #***** OpenCollectionDialog ***** OpenCollectionDialog.Available_Collections:उपलब्ध संग्रहहरु OpenCollectionDialog.Description:संग्रहहरुको विवरण OpenCollectionDialog.Open:खोल्नुहोस् OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:छनौट गरिएको संग्रहलाई लाइब्रेरि इन्टरफेसमा सार्नुहोस् OpenCollectionDialog.Title:ग्रीनस्टोन संग्रह खोल्नुहोस् #********************** # #***** Options Pane inside CreatePane ***** OptionsPane.Cancelled:रद्द गरियो OptionsPane.LogHistory:लग इनिहास OptionsPane.Successful:सफल OptionsPane.Scheduled:तालिका OptionsPane.Unknown:थाहा नभएको OptionsPane.Unsuccessful:असफल #******************* # #***** Preferences ***** Preferences:प्राथमिकता Preferences.Connection:संपर्क Preferences.Connection_Tooltip:ग्रीनस्टोन लाईब्रेरीको लागि URL सेट गर्नुस् र proxy connection सकिन्छ भने कान्फिगर गर्नुस् Preferences.Connection.GLIServer_URL:ग्रीनस्टोन gliserver URL: Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:ग्रीनस्टोन " gliserver" CGI लिपिको URL Preferences.Connection.Library_Path:लाइब्रेरि बाटो Preferences.Connection.Library_Path_GS3:ग्रीनस्टोन वेवको बाटो Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:ग्रीनस्टोन वेव सर्भरको URL Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:ग्रीनस्टोन वेव सर्भरको URL Preferences.Connection.Library_Path_Connection_Failure:संयोजन हुन असफल भयो ग्रीनस्टोन सर्भर {0} मा चलिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् Preferences.Connection.ProgramCommand:आदेशको पूर्वलोकन गर्नुस् Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:संग्रहको पूर्ववलोकन गर्नको निम्ति प्रोग्रामलाई निर्देश गर्नुहोस् । ठेगानाको संग्रहको निम्ति % १ प्लेसहोल्डर प्रयोग गर्नुस्। जहाँ speechmarks प्रयोग हुन्छ त्यहाँ प्रयोग गर्नुस् Preferences.Connection.Proxy_Host:प्रोक्सी होस्ट Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:प्रोक्सी सर्भरको पोर्ट नम्बर Preferences.Connection.Proxy_Port:प्रोक्सी पोर्ट Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:प्रोक्सी सर्भरको पोर्ट नम्बर Preferences.Connection.Proxy_Host_Missing:प्रोक्सी को निम्ति भ्यालु लेख्नुहोस् अथवा कनेक्सन ट्याबमा proxy Connection बन्द गर्नुस् Preferences.Connection.Servlet:सर्भरलेट Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:तपाईको साइट हेर्न सरभरलेटको ( servlet ) प्रयोग गरिन्छ Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:तपाईको साइटको लागि कुनै सरभ्लेट ( servlet ) उल्लेख छैन तर पाई संग्रह बनाउनसक्नुहुन्छ , तर तपाई त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्न । Preferences.Connection.Site:साइट Preferences.Connection.Site_Tooltip:त्यो साइट जसमा तपाई काम गर्न चहानुहुन्छ Preferences.Connection.Use_Proxy:प्रोक्सी कनेक्सनको ( Proxy connection ) प्रयोग गर्नुस् Preferences.General:साधारण Preferences.General_Tooltip:साधारण प्राथमिकताहरु राख्नुहोस् Preferences.General.Email:उपयोगकर्ताको इमेल Preferences.General.Email_Tooltip:GLI बाट निर्मण गरिएका संग्रहका लागि स्वत: प्रयोग हुने इमेल ठेगाना : Preferences.General.Font:फन्ट ( font) Preferences.General.Font_Tooltip:जिएलआइ इन्टरफेस GLI Interface मा प्रयोग हुने फन्ट ( font ) Preferences.General.Interface_Language:इन्टरफेस ( interface ) भाषा Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:तपाई चाहेको इन्टरफेस ( interface) र त्ससको नियन्त्रणहरु हेर्नको निम्ति तपाईलाई उपयूक्त हुने भाषा छान्नुहोस् Preferences.General.Restart_Required:नयाँ इन्टरफेस ( interface ) भाषा पूर्णरुपमा तान्नको निम्ति GLI लाई पुरा आरम्भ गर्नुहोस् Preferences.General.Manual_Restart_Required:परिवर्तन भएको कार्यलाई मिलाउन कृपया GLI क्लाइन्ट ( client ) लाई पुन: आरम्भ गर्नुहोस् Preferences.General.Show_File_Size:फाइलको ( file ) आकार देखाउनुहोस् Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:वर्कस्पेर र कलेक्सन फाइल ट्रिज Workspace and Collection file trees ) पछिको फाइलको ( files ) आकार देखाउनुहोस् Preferences.General.View_Extracted_Metadata:निकालिएको मेटाडाटा ( Metadata ) Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:त्यो मेटाडाटा ( metadata ) देखाउनुहोस् , जुन ग्रीनस्टोन प्लगइनस् ( greenston plugins ) भित्रको ( metadata ) मेटाडाटा सूचि भित्रको इनरिच भिउ ( Enrich view ) बाट निकालिएको छ । Preferences.Mode:मोड ( mode ) Preferences.Mode_Tooltip:उपयूक्त तहको कार्य छनौट गर्ने यहाँ थिच्नुहोस् Preferences.Mode.Assistant:पुस्तकालय सहायक Preferences.Mode.Assistant_Description:यस सेटिङ ( setting ) को प्रयोगबाट तपाईले ग्रीनस्टोन ( greenstone ) पुस्तकालया इन्टरफेसको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । दस्तवेज अनि संकलन निर्माण मेटाडाटा ( metadata ) थाने नयाँ संकलन बनाउने Preferences.Mode.Librarian:पुस्तकालय Preferences.Mode.Librarian_Description:यस सेटिङले ( setting ) ले ग्रीनस्टोन पुस्तकालयकर्ता ईन्टरफेसको ( Greenstone Librarian Interface ) को साधारण प्रयोगलाई जाहेर गर्छ नयाँ संकलनको सृजना र रचना दस्तावेज र मेटाडाटालाई ( metadata ) लाई संकलनमा थप्ने, संकलनहरु बनाउने Preferences.Mode.Expert:विशेषज्ञ Preferences.Mode.Expert_Description:यस सेटिङले ( setting ) ग्रीनस्टोन पुस्तकालयदक्ष इन्टरफेस ( Greenstone Librarian Interface ) लाई विशेष रुपमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ । यो विशेषगरि ग्रीनस्टोन ( Greenstone ) चलाउन जान्ने उपयोगकर्ताहरुलाई सिफारिस गरिन्छ । Preferences.Warnings:चेतावनी Preferences.Warnings_Tooltip:विभिन्न चेतावनी लाई संक्षमा अथवा असक्षम बनाउने Preferences.Workflow:वर्कफ्लो ( workflow ) कार्यस्तर Preferences.Workflow_Tooltip:इन्टरफेस ( interface ) वर्कफ्लो ( workflow ) को रचना गर्नुहोस त्यस कार्यलाई छान्नुहोस् जसलाई देखाइनुपर्छ । Preferences.Workflow.Predefined.Label:पूर्वनिर्धरित कार्यस्तर ( workflows ) Preferences.Workflow.Title:अवलिकन गर्नको निम्ति त्यहाँ भएको वक्सलाई थिच्नुहोस् #********************** # #**** PreviewCommandDialog ******* PreviewCommandDialog.Instructions:संकलनको पूर्वलोकनको निम्ति कमाण्ड निर्देशन ( comman ) लेख्नुहोस् जसले यसको प्रोग्रम खोल्छ । ठेगानाको सखलनको लागि १% प्लेसहोल्डरको ( placeholder ) को रुपमा प्रयोग गर्न नविर्सिनुहोस् , अनि स्पिसमार्क ( speechmarks ) आबश्यक भएको ठाँउमा प्रयोग गर्नुहोस् PreviewCommandDialog.Title:आदेश हेर्नुहोस् ShowPreviousCollection.Title:पहिले बनाइएको संकलन हेर्नुहोस् ShowPreviousCollection.Message:एउटा त्रुटि घटेको कारणले संकलन सृजना हुन सकेन, तपाईले पहिले नै सृजना गरिएको संकलन पूर्ववलोकन गर्दै हुनुहुन्छ । #********************** # #***** Remote Greenstone Server ***** RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:तपाईको Greenstone प्रयोग हुने उपयोगकर्ता नाम र संकेतिक शब्द लेख्नहोस् RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:साइटमा ( site ) तपाईको Greenstone मा प्रयोग हुने उपयोगकर्ता नाम र संकेतिक शब्द लेख्नुहोस् RemoteGreenstoneServer.Error:कार्य हुदैगरिएको वेव दुरनियन्त्रण ग्रीनस्टोन सरभरमा ( remote Greenstone Server ) एउटा त्रुटि भयो । RemoteGreenstoneServer.Error_Title:रिमोट ग्रीनस्टोन सर्भर Remote Greenstone Server त्रुटि RemoteGreenstoneServer.Progress:रिमोट ग्रीनस्टोन सरभर (Remote Greenstone Server) प्रगति RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:यस संकलनलाई वर्तमान अवस्थामा उपयोगकर्ताद्धारा बन्द गरिएको छ ? #********************** # #***** Rename Prompt ***** RenamePrompt.Name:नाम RenamePrompt.Title:पूर्ण फाइल/ फोल्डर ( file / folder ) लाई नाम दिनुहोस् #********************** # #***** Replace Prompt ***** ReplacePrompt.Title:फाइललाई ( file ) अर्का संग बदल गर्नुछ । #********************** # #***** Save Collection Box ***** SaveCollectionBox.File_Name:फाइलको ( file ) नाम SaveCollectionBox.Files_Of_Type:विभिन्न फाइलहरु ( files ) SaveCollectionBox.Look_In:हेर्नुहोस् #********************** # #***** Save Progress Box ******* SaveProgressDialog.Title:संकलनहरु जोगाउनुहोस् #******************************* # Server.QuitManual:लाईब्रेरियन इन्टरफेस ( librarian interface ) ले स्थानिय लाईब्रेरी सरभर ( library server ) स्वचालित रुपमा बन्द गर्न असमर्थ भयो । कृपया सरभर ( server ) बाट निस्कनको लागि माथिल्लो दायाँ हाततिरको क्रस आइकन ( cross icon ) मा थिच्नुहोस् अनि ok मा थिच्नुहोस् Server.QuitTimeOut:ग्रीनस्टोन लोकल लाईब्रेरी ( Greenstone local Library ) ले संवयम बन्द गरने आदेशमा कुनै प्रतिक्रिया {0} सेकेन्ड ( seconds ) सम्म दिएन के तपाई अर्को {0} सेकेन्ड ( second ) सम्म पर्खनुहुन्छ ? Server.StartUpTimeOut:ग्रीनस्टोन लोकल लाईब्रेरी ( Greenstone local Library ) ले {0} सेकेन्ड ( seconds ) सम्म त्यसलाई संचलन गर्न कमान्डलाई ( command ) केहि प्रतिक्रिय दिएन के तपाई {0} second सम्म पर्खनुहुन्छ ? # #***** Sources ***** Source.General:साधारण #********************** # #***** Trees ***** Tree.DownloadedFiles:तानिएको फाइलहरु (Files ) Tree.Files:फाइलहरु ( files ) Tree.Home:होम फोल्डर home Folder ({0}) Tree.Root:लोकल ( local ) फाइलस्पेस ( filespace ) Tree.World:ग्रीनस्टोन ( Greenstone ) संकलनमा दस्तावेजहरु #*********************** # #***** Warning Dialog ***** WarningDialog.Dont_Show_Again:फेरिपनि यो चेतावनी नदेखाउनुहोस् WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:यो संदेश फेरिपनि नदेखाउनुहोस् WarningDialog.Invalid_Value:तपाईले लेख्नुभएका अंक यस उल्लेखित ठाँउको लागि जायज भएन WarningDialog.Value:मूल्य पठाउनुहोस् # #****** WGet ***** WGet.Prompt:विर्गत मिररिङ्ग क्लाइन्ट (WGet Mirroring Client) # #****** Workflows ***** Workflow.AllPanels:सबै प्यनलहरु (panels ) Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:लोकल स्रोत कलेक्सन विल्डिङ्ग Workflow.DocumentEnriching:दस्तावेजको समृद्ध #********GEMS****** GEMS.Title:ग्रीनस्टोन सम्पादनको लागि मेटाडाटा सेट GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:मेटाडाटा सेट खोल्नुस् GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:छनौट गरिएको मेटाडाटा सेट खोल्नुस् GEMS.Set_Description:मेटाडाटा सेटको विवरण GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:खोल्नुहोस् GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:उपलब्ध मेटाडाटा सेट GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:मेटाडाटा सेट मेटाउनुहोस् GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:छनौट गरिएको मेटाडाटा सेटलाई मेटाउनुहोस् GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:मेटाउनुहोस् GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:उपलब्ध मेटाडाटा सेट GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:कृपया त्यहाँ उपलब्ध भएको टिक गरि बक्समा मेटाडाटा सेट मेटाउनको लागि पुष्ठी गर्नुस् GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:कुनैपनि मेटाडाटा सेटको छनौट भएको छैन GEMS.Confirm_Removal:के तपाई {0} लाई हटाउन चाहनुहुन्छ ? GEMS.Confirm_Removal_Title:हटाउन को लागि पुष्टि गर्नुस् GEMS.Attribute:एट्रिविउट GEMS.Popup.AddElement:सामाग्री थप गर्नुहोस् GEMS.Popup.DeleteElement:सामाग्री हटाउनुहोस् GEMS.Popup.AddSubElement:सहायक समाग्री थप गर्नुहोस् GEMS.Popup.DeleteSubElement:सहायाक सामाग्री हटाउनुहोस् GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:नयाँ मेटाडाटा सेट GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:नयाँ मेटाडाटा सेट बनाउनको निम्ति सबै सोधिएको जानकारी भर्नुहोस् GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:मेटाडाटा आधारमा यो मेटाडाटा सेट गर्नुहोस् GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:मेटाडाटा सेट शीर्षक GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:मेटाडाटा सेट नाम को लागि छोडिएको स्थान GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:नयाँ मेटाडाटा सेट GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:नयाँ मेटाडाटा सेट को शीर्षक हुनै पर्छ GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:विशिषिकृत शीर्षक उल्लेखित छैन GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:नयाँ मेटाडाटा सेट को नाकको स्थान हुनै पर्छ GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:कुनै पनि नामको स्थान तोकिएको छैन GEMS.SelectedLanguage:भाषामा एट्रिबिउट थप गर्नुस् GEMS.Language:भाषा छान्नुहोस् GEMS.LanguageDependent:भाषामा निर्भेर भएको एट्रिबिउटहरु GEMS.Attribute_Table:एट्रिविउटस GEMS.Attribute_Deletion_Error:एट्रिविउट मेटाउदा आएको त्रुटि GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:यो एट्रिविउट जरुरी छ र मेटाउन सकिन्न GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:एट्रिविउट थप गर्दा आएको त्रुटि GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:भाषा अश्रित एट्रिविउट राखिएको छैन, कृपया यो एट्रिविउट थप्नुहोस् GEMS.Attribute_Edition_Error:एट्रिविउट संस्करण गर्दा आएको त्रुटि GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:यो एट्रिविउट चाहिन्छ र खालि राख्न मिल्दैन GEMS.Confirm_Save:यो मेटाडाटा सेटमा बदल्न आएको छ , के तपाई यसलाई सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ ? GEMS.Confirm_Save_Title:यो मेटाडाटा सेटलाई सुरक्षित गर्नुस् GEMS.Confirm_DeleteElement:के तपाई {0} तत्त्वलाई हटाउन चाहनुहुन्छ ? GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:मेटाउनुहोस् GEMS.File_Deletion_Error_Message:यो फाईल मेटाउ सकिन्न GEMS.File_Deletion_Error:फाइल मेटाउदा आएको त्रुटि GEMS.Namespace_Conflict_Message:साबधाणी यो नाम अर्को मेटाडाटा सेट प्रयोग हुदै आएको छ निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ ? GEMS.Namespace_Conflict:नामको स्थानको लागि संघर्ष GEMS.Move_Up:माथि सार्नुहोस् GEMS.Move_Down:तल झर्नुहोस् GEMS.Cannot_Undo:यो कार्य फेरि गरन सकिदैन GEMS.AttributeTable.Name:नाम GEMS.AttributeTable.Language:भाषा GEMS.AttributeTable.Value:भ्यालु GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:नयाँ तत्त्व GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:कृपया नयाँ सामग्री तत्त्व लागि नाम दिनुहोस् GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:नयाँ तत्त्व GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:कृपया नयाँ सहायकतत्त्वको लागि एउटा नाम दिनुहोस् GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:तपाईले उल्लेख गर्नुभएको तत्त्वको नाम पहिले देखिने छ । GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:समाग्री तत्त्व नाममा त्रुटि GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:नयाँ तत्त्व सामाग्री को नाम हुनै पर्छ GEMS.No_Set_Loaded:कुनै पनि मेटाडाटा सेट थप गरिएको छैन , कृपया फाइलको प्रयोग गर्नुस् नयाँ नयाँ सेट बनाउनको निम्ति अथवा फाईल खोल्नु, भएकै सेट खोल्नका लागि